Severní Morava je jednak „kraj razovity“, ale především průmyslový. Znamená to spoustu pracovních příležitostí pro strojaře. Pokud tě baví něco montovat nebo zjišťovat jak to funguje – a třeba pak nefunguje :-), je studium zaměřené na strojírenství dobrou volbou. Během studia budeš mít nejen teoretickou výuku, ale naučíš se pracovat i přímo se stroji v dílně.

Studium tohoto oboru je dobrým základem pro zvládnutí moderních technologií, které rychle mění pracovní postupy ve strojírenské výrobě. Počítačem ovládané (CNC) stroje, roboty, automatické řídící systémy musí ovládat kvalifikovaní pracovníci. Strojírenský obor s maturitou je proto výborná volba.

Absolvent maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení je univerzální strojař, který se může uplatnit v kterékoli firmě s rozsáhlejším strojním vybavením (včetně počítačově řízených strojů), může také pokračovat ve studiu na vysoké škole technického zaměření v bakalářském či magisterském studiu.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Maturitní, 4 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
U Jezu (teorie) – virtuální prohlídka zde
Šenovská (praxe) – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 10 000 Kč ročně, více zde
+ stipendia firem, více zde

PRAXE 
20% vyučovacíh hodin

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 23-44-L/01
Obor vzdělání: Mechanik strojů a zařízení
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ano, ČJ a MAT, více zde
Počet přijímaných žáků: 30

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Severní Morava je jednak „kraj razovity“, ale především průmyslový. Znamená to spoustu pracovních příležitostí pro strojaře. Pokud tě baví něco montovat nebo zjišťovat jak to funguje – a třeba pak nefunguje :-), je studium zaměřené na strojírenství dobrou volbou. Během studia budeš mít nejen teoretickou výuku, ale naučíš se pracovat i přímo se stroji v dílně.

Studium tohoto oboru je dobrým základem pro zvládnutí moderních technologií, které rychle mění pracovní postupy ve strojírenské výrobě. Počítačem ovládané (CNC) stroje, roboty, automatické řídící systémy musí ovládat kvalifikovaní pracovníci. Strojírenský obor s maturitou je proto výborná volba.

Absolvent maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení je univerzální strojař, který se může uplatnit v kterékoli firmě s rozsáhlejším strojním vybavením (včetně počítačově řízených strojů), může také pokračovat ve studiu na vysoké škole technického zaměření v bakalářském či magisterském studiu.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Maturitní, 4 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
U Jezu (teorie) – virtuální prohlídka zde
Šenovská (praxe) – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 10 000 Kč ročně, více zde
+ stipendia firem, více zde

PRAXE 
20% vyučovacíh hodin

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 23-44-L/01
Obor vzdělání: Mechanik strojů a zařízení
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ano, ČJ a MAT, více zde
Počet přijímaných žáků: 30

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRÁVĚ U NÁS?

o náplni studia a uplatnění absolventů

Absolventi jsou připraveni sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat složité strojírenské výrobky a zařízení, seřizovat, řídit, obsluhovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je. Uvedenými výrobky mohou být např. složité výrobní aj. stroje, celky a zařízení (a to i pro nestrojírenská odvětví) apod., jejich systémy, agregáty, komponenty a součásti.

Absolventi se mohou uplatnit především v povolání strojírenský technik (v typové pozici servisní technik). Mohou se také uplatnit při vykonávání náročných pracovních činností v povoláních strojní zámečník, provozní zámečník a montér nebo mechanik strojů a zařízení, popř. vykonávat činnosti těchto povolání ve složitých podmínkách, např. na externích montážích.

Během studia se žáci učí:

– zhotovovat či dohotovovat součásti strojírenských výrobků;

− pracovat s technickou dokumentací;

− provádět pomocné výpočty rozměrů, technologických podmínek, spotřeby materiálu apod.;

− vyhotovovat náčrty součástí podle jejich vzorku apod.;

− volit pracovní postupy při práci s ručním nářadím a nástroji používanými při ručním zpracování technických materiálů;

− rozlišovat technické materiály; při jejich zpracování a používání zohledňovat jejich vlastnosti;

− voliti a používat nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky;

− ručně i strojně obrábět a zpracovávat kovové a vybrané nekovové materiály;

– programovat CNC stroje;

− seřizovat a obsluhovat stroje a zařízení, používaná k vlastním pracovním činnostem, ošetřovat je, provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy;

− měřit a kontrolovat rozměry a jakost součástí;

– sestavovat, oživovat a seřizovat strojírenské výrobky,

− rozlišovat součásti výrobků a používat pro jejich označení příslušné normy a názvosloví;

− volit postup montáže součástí do celků a potřebné pracovní prostředky a pomůcky;

− dohotovovat po strojním obrábění součásti výrobků, slícovávat je a spojovat;

− sestavovat výrobky a zařízení a spojovat jejich mechanické, elektrické a elektronické systémy, komponenty, hydraulické a pneumatické mechanizmy, a to jak u výrobce, tak i při externích montážích u uživatelů;

− volit způsoby diagnostiky technického stavu a závad výrobků, diagnostické přístroje a prostředky;

− diagnostikovat technický stav a závady výrobků, tyto závady lokalizovat a odstraňovat výměnou součástí, bloků a skupin;

− provádět revize výrobků, jejich seřizování, údržbu a servis; zaznamenávat údaje o těchto činnostech a jejich výsledcích do provozní dokumentace.

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

PARTNEŘI OBORU

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU

PODOBNÉ OBORY

Strojní mechanik (zámečník)
Nástrojař
Opravář zemědělských strojů
Obráběč kovů