Lidé vnímají instalatéra jako odborníka “přes trubky”. Pořád to platí, jenže domovní rozvody jsou stále složitější, doplněné o řídící systémy komunikující např. přes WiFi. Více domů je vybaveno klimatizacemi a inteligentními větracími systémy. Instalatér je nyní specialistou, který nám pomocí špičkové techniky zajišťuje pohodlné bydlení.

Zvolíš-li tento obor, budeš se učit nejen sestavovat rozvody vody, plynu, topení a kanalizace, ale také tyto systémy propojovat, nastavovat řídící systémy. To vše za účelem komfortu a úspornosti ve prospěch zákazníků. 

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více zde

SVÁŘEČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
Svařování plamenem, svařování plastů, více zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 25 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 36-52-H/01
Obor vzdělání: Instalatér
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 24

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Lidé vnímají instalatéra jako odborníka “přes trubky”. Pořád to platí, jenže domovní rozvody jsou stále složitější, doplněné o řídící systémy komunikující např. přes WiFi. Více domů je vybaveno klimatizacemi a inteligentními větracími systémy. Instalatér je nyní specialistou, který nám pomocí špičkové techniky zajišťuje pohodlné bydlení.

Zvolíš-li tento obor, budeš se učit nejen sestavovat rozvody vody, plynu, topení a kanalizace, ale také tyto systémy propojovat, nastavovat řídící systémy. To vše za účelem komfortu a úspornosti ve prospěch zákazníků. 

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více zde

SVÁŘEČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
Svařování plamenem, svařování plastů, více zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 25 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 36-52-H/01
Obor vzdělání: Instalatér
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 24

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR INSTALATÉR PRÁVĚ U NÁS?

FOTOGALERIE

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

o náplni studia a o uplatnění

Během studia se žáci učí:
− orientovat se ve stěžejních obecně platných legislativních normách a umět je používat;
− orientovat se ve výkresech základních stavebních konstrukcí, správně číst rozměrové údaje a grafické značky na výkresech;
− pracovat s projektovou dokumentací, provozními dokumenty aj. technickou dokumentací;
− číst výkresy, vyhotovit jednoduchý náčrt části stavby a zakreslit uložení potrubního rozvodu;
− provádět jednoduché výpočty související s montáži trubních rozvodů a jejich příslušenstvím;
− volit postupy práce při montážích potrubních rozvodů;
− používat materiály na základě znalosti jejich vlastností, hospodárně je využívat a dbát na jejich správnou montáž;
− ručně zpracovávat kovové a vybrané nekovové materiály;
− pracovat s moderním nářadím, pracovními pomůckami a zařízeními používanými při potrubářských pracích, používat mechanizované ruční nářadí;
− spojovat trubní materiály a sestavovat části potrubí;
− volit způsoby a postupy oprav poškozených či vadných potrubních rozvodů − opravovat poškozené a vadné potrubní rozvody;
− provádět předepsané zkoušky těsnosti potrubí;
− provádět vnitřní potrubní rozvody v budovách, osazovat zařizovací předměty a montovat armatury,
− vytyčovat jednoduché trasy vnitřních rozvodů;
− provádět montáž , opravy a údržbu rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu;
− montovat armatury, zařizovací předměty, kotle, spotřebiče, zařízení pro zvyšování a snižování tlaku media a osazovat měřidla;
− izolovat a kotvit potrubí vnitřní zdravotní instalace dle platných norem;
− vypracovávat kalkulaci nákladů a rozpočty jednoduchých akcí;
− zkoušet plynovody a uplatňovat zásady předávání staveb investorovi;
− spojovat trubní materiál lepením, svařováním plamenem, svařováním polyfúzním, svařováním na tupo, kapilárním pájením a lisováním;
− odborná připravenost ke složení zkoušky před komisařem v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů.

Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů.

PARTNEŘI OBORU

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU

PODOBNÉ OBORY

Strojní mechanik (zámečník)