Obrábění patří mezi činnosti, při kterých z kusu materiálu vzniká precizně tvarovaný výrobek. V tomto případě pomáhají při výrobě stroje – soustruh, frézka, vyvrtávačka, pila, bruska… Strojní obrábění je proto zpravidla fyzicky nenáročnou prací vhodnou pro muže i ženy. Při spojení obráběcího stroje s počítačem se pak už jedná o automatizovanou práci, člověk při CNC obrábění vlastně jen podává materiál a kontroluje chod stroje.

Obrábění se týká především kovových dílů, ale vyrábějí se tak i dřevěné a plastové výrobky. Obráběče proto najdeme v mnoha firmách, neobejdou se bez nich především ty strojírenské. A pokud si absolvent po vyučení nástavbovým studiem doplní kvalifikaci maturitou, může na pracovišti vést tým spolupracovníků.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více zde
+ stipendia firem, více zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 15 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 23-56-H/01
Obor vzdělání: Obráběč kovů
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 24

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Obrábění patří mezi činnosti, při kterých z kusu materiálu vzniká precizně tvarovaný výrobek. V tomto případě pomáhají při výrobě stroje – soustruh, frézka, vyvrtávačka, pila, bruska… Strojní obrábění je proto zpravidla fyzicky nenáročnou prací vhodnou pro muže i ženy. Při spojení obráběcího stroje s počítačem se pak už jedná o automatizovanou práci, člověk při CNC obrábění vlastně jen podává materiál a kontroluje chod stroje.

Obrábění se týká především kovových dílů, ale vyrábějí se tak i dřevěné a plastové výrobky. Obráběče proto najdeme v mnoha firmách, neobejdou se bez nich především ty strojírenské. A pokud si absolvent po vyučení nástavbovým studiem doplní kvalifikaci maturitou, může na pracovišti vést tým spolupracovníků.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více zde
+ stipendia firem, více zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 15 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 23-56-H/01
Obor vzdělání: Obráběč kovů
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 24

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR OBRÁBĚČ KOVŮ PRÁVĚ U NÁS?

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

o náplni studia a o uplatnění

Během studia se žáci učí:
− číst výkresovou a technologickou dokumentaci, využívat číselné a slovní údaje uvedené na výkrese, vyhledávat údaje v normách;
− pořizovat náčrty zhotovovaných dílů;
− tvořit a upravovat programy pro CNC obrábění;
− rozlišovat obráběné materiály podle platných norem, znát jejich vlastnosti z hlediska obrobitelnosti;
− určovat vhodný druh a typ stroje pro výrobu na základě pracovních podkladů, provádět jeho celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu;
− upínat obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost, způsob obrábění a požadavky na rozměrové, tvarové a polohové tolerance;
− volit a používat nástroje, upínací prostředky nástrojů a obrobků, měřidla a měřicí pomůcky, pomocné a pracovní prostředky, podle stanoveného postupu výroby;
− nastavovat řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a tvaru obrobku, materiálech nástrojů, upínacích prostředcích nástrojů a obrobků;
− obrábět technologicky nesložité obrobky buď na základních druzích konvenčních obráběcích strojů, nebo na číslicově řízených (CNC) obráběcích strojích, včetně provádění korekcí programů;
− kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu obráběných a obrobených součástí.

Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Uplatní se jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených (CNC) obráběcích strojů apod. Jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.

PARTNEŘI OBORU

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU

PODOBNÉ OBORY

Nástrojař
Strojní mechanik (zámečník)