Přijímání do maturitních oborů

průvodce přijímacím řízením

Přijímání do učebních oborů

průvodce přijímacím řízením

Přestup

z jiné střední školy

Přijetí

do vyššího ročníku

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO STUDIA

Kritéria přijímacího řízení 2019 pro druhé a další kola přijímacího řízení  jsou zveřejněna zde 

Hlavní zásady: uchazeči do maturitních oborů (vč. nástavbových) byli přijímáni v 1. kole na základě přijímací zkoušky (MAT, ČJ) a hodnocení prospěchu z předchozího studia, v dalších kolech jen na základě hodnocení prospěchu z předchozího studia.

Uchazeči do učebních oborů jsou přijímáni jen na základě prospěchu z předchozího studia.

Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně a stejně tak je i v jednotlivých kolech přij. řízení vyřizujeme. Formuláře přihlášek najdete zde.

Výsledky přijímání – 2. kolo (30.4.2019)

Výsledky přijímání – 3. kolo (10.5.2019)

     Stručné informace a rady průběžně zveřejňujeme na Facebooku ve skupině pro uchazeče o studium na naší škole. Přidejte se!

VOLNÁ MÍSTA pro přijímání žáků do 1. ročníku v dalších kolech přijímacího řízení a pro přestup

O aktuálně volných místech pro přestup či pro přijetí do vyššího ročníku můžete informovat také na tel. 515 918 122.

Volná místa pro přijetí do 1. ročníku (k datu 11. 5. 2019):

kód oboru název oboru počet volných míst
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 8
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 0
41-41-M/01 Agropodnikání 6
64-41-L/51 Podnikání (denní forma) 2
64-41-L/51 Podnikání (dálková forma) 18
23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník) 6
23-52-H/01 Nástrojař 1
23-56-H/01 Obráběč kovů 8
33-56-H/01 Truhlář 6
36-52-H/01 Instalatér 2
36-64-H/01 Tesař 0
36-67-E/02 Stavební práce 4
36-67-H/01 Zedník 8
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 0

PŘESTUP Z JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLY

Koncem června a začátkem září nás nejčastěji oslovují zájemci o přestup do některého z našich oborů. Právě jim je určena tato informační stránka.

Přestoupit lze kdykoli během roku, není to ale vhodné před koncem pololetí.

O přestupu rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přestup spojen se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy, na kterou žák přestupuje. Rozdílové zkoušky nekonají žáci, kteří byli přijati na střední školu a ještě nezahájili studium.

Konkrétní způsob a podmínky přestupu je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Přestoupit mohou:

  • žáci ZŠ, kteří byli přijati na některou střední školu (s nástupem od 1. září) a chtějí se znovu pokusit dostat na obor, kde byli v předchozích kolech přijímacího řízení neúspěšní;
  • žáci středních škol, kteří chtějí z různých důvodů přestoupit (stěhování, špatně zvolený obor, neprospěch, …).

Základní podmínky přestupu:

  • žadatel je žákem některé střední školy (vč. učilišť) – tj. neukončil studium. Za žáky střední školy je možno považovat i ty, kteří jsou přijati s datem nástupu od 1. září (tj. mají kladné rozhodnutí o přijetí, ale studium dosud nezahájili);
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři;
  • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
Žádost o přestup – formulář

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Proběhlé studium lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ musí posoudit ředitel školy, záleží na jeho rozhodnutí.

O přijetí rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přijetí spojeno se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy.

Konkrétní způsob a podmínky přijetí je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Základní podmínky přijetí:

  • žadatel není žákem střední školy (vč. učilišť), ale v minulosti část studia absolvoval,
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři,
  • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
Žádost o přijetí do vyššího ročníku – formulář