Přijímání do maturitních oborů

průvodce přijímacím řízením

Přijímání do učebních oborů

průvodce přijímacím řízením

Facebook – skupina

pro zájemce o studium na SŠTZ

Přestup

z jiné střední školy

Přijetí

do vyššího ročníku

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO STUDIA

Stručné informace a rady průběžně zveřejňujeme na Facebooku ve SKUPINĚ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM na naší škole. Přidejte se!

   VOLNÁ MÍSTA PRO UCHAZEČE O STUDIUM do 1. ročníku 2021/22

Volná místa v 1. ročníku k datu 1.9.2021.

V případě zájmu o přestup nebo přijetí do vyššího ročníku se můžete informovat o počtech volných míst v konkrétním oboru a ročníku na tel. 515 918 117.

obor studia  1. ročník: předpokládaný počet přijímaných uchazečů / volná místa
16-01-M/01  Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie) – / jsou volná místa, info na tel. na tel. 515 918 117
23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení – / jsou volná místa, info na tel. na tel. 515 918 117
41-41-M/01  Agropodnikání – / jsou volná místa, info na tel. na tel. 515 918 117
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium denní) – / 0
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium dálkové) – / jsou volná místa, info na tel. na tel. 515 918 117
23-51-H/01  Strojní mechanik (zámečník) – / 0
23-52-H/01  Nástrojař – / 0
23-56-H/01  Obráběč kovů – / jsou volná místa, info na tel. na tel. 515 918 117
33-56-H/01  Truhlář – / 0
33-64-H/01  Tesař – / 0
36-52-H/01  Instalatér – / 0
36-67-H/01  Zedník – / 0
36-67-E/02  Stavební práce – / 0
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů – / 0

PŘESTUP Z JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLY

Koncem června a začátkem září nás nejčastěji oslovují zájemci o přestup do některého z našich oborů. Právě jim je určena tato informační stránka.

Přestoupit lze kdykoli během roku, není to ale vhodné před koncem pololetí.

O přestupu rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přestup spojen se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy, na kterou žák přestupuje. Rozdílové zkoušky nekonají žáci, kteří byli přijati na střední školu a ještě nezahájili studium.

Konkrétní způsob a podmínky přestupu je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Přestoupit mohou:

  • žáci ZŠ, kteří byli přijati na některou střední školu (s nástupem od 1. září) a chtějí se znovu pokusit dostat na obor, kde byli v předchozích kolech přijímacího řízení neúspěšní;
  • žáci středních škol, kteří chtějí z různých důvodů přestoupit (stěhování, špatně zvolený obor, neprospěch, …).

Základní podmínky přestupu:

  • žadatel je žákem některé střední školy (vč. učilišť) – tj. neukončil studium. Za žáky střední školy je možno považovat i ty, kteří jsou přijati s datem nástupu od 1. září (tj. mají kladné rozhodnutí o přijetí, ale studium dosud nezahájili);
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři;
  • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
Žádost o přestup – formulář

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Proběhlé studium lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ musí posoudit ředitel školy, záleží na jeho rozhodnutí.

O přijetí rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přijetí spojeno se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy.

Konkrétní způsob a podmínky přijetí je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Základní podmínky přijetí:

  • žadatel není žákem střední školy (vč. učilišť), ale v minulosti část studia absolvoval,
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři,
  • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
Žádost o přijetí do vyššího ročníku – formulář