Přijímání do maturitních oborů

průvodce přijímacím řízením

Přijímání do učebních oborů

průvodce přijímacím řízením

Facebook – skupina

pro zájemce o studium na SŠTZ

Přestup

z jiné střední školy

Přijetí

do vyššího ročníku

  Stručné informace a rady průběžně zveřejňujeme na Facebooku

ve SKUPINĚ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM na naší škole. Přidejte se!

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO STUDIA

   VOLNÁ MÍSTA PRO UCHAZEČE O STUDIUM do 1. ročníku 2023/24

Volná místa v 1. ročníku k datu 18.5.2023 (předpoklad – stále probíhá odevzdávání zápisových lístků). Jsou-li u daného oboru uvedena volná místa, je možné průběžně podávat přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení. Bližší informace o jednotlivých oborech můžete získat na tel. 775 615 795.

V případě zájmu o přestup nebo přijetí do vyššího ročníku se můžete informovat o počtech volných míst v konkrétním oboru a ročníku na tel. 515 918 117.

obor studia  1. ročník: předpokládaný počet přijímaných uchazečů / volná místa
16-01-M/01  Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie) 30 / 0
23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení 30 / 10
41-41-M/01  Agropodnikání 30 / 0
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium denní) 30 / 0
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium dálkové) 30 / 15
23-51-H/01  Strojní mechanik (zámečník) 24 / 3
23-52-H/01  Nástrojař 12 / 0
23-56-H/01  Obráběč kovů 12 / 5
33-56-H/01  Truhlář 24 / 5
33-64-H/01  Tesař 12 / 3
36-52-H/01  Instalatér 24 / 0
36-67-H/01  Zedník 12 / 4
36-67-E/02  Stavební práce 12 / 4
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů 30 / 0

Přijímací řízení 2023 

Je vyhlášeno další kolo přijímacího řízení, přihlášky lze podávat do většiny oborů (viz tabulku volných míst).

3. kolo

Přijatí uchazeči do učebních oborů – zveřejněno 17. května 2023

Přijatí uchazeči do maturitních oborů– zveřejněno 17. května 2023

Přijatí uchazeči do učebních oborů – zveřejněno 10. května 2023

PŘIJATÝM UCHAZEČŮM do maturitních čtyřletých oborů běží po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.

NEPŘIJATÝM UCHAZEČŮM  odešleme poštou (popř. datovou schránkou) rozhodnutí o nepřijetí. Teprve po jeho obdržení můžete podat odvolání, dříve podané není platné.

2. kolo

Přijatí uchazeči do maturitních a učebních oborů denní formy studia – zveřejněno 3. května 2023

Přijatí uchazeči do maturitního nástavbového oboru – zveřejněno 3. května 2023

1. kolo
Přijatí uchazeči do maturitních čtyřletých oborů – zveřejněno 28. dubna 2023

Přijatí uchazeči do maturitního nástavbového oboru – zveřejněno 28. dubna 2023

Informativní seznam uchazečů do maturitních oborů

Přijatí uchazeči do učebních oborů – zveřejněno 22. dubna 2023

Informativní seznam uchazečů do učebních oborů

—————————————————————-

PŘESTUP Z JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLY

Koncem června a začátkem září nás nejčastěji oslovují zájemci o přestup do některého z našich oborů. Právě jim je určena tato informační stránka.

Přestoupit lze kdykoli během roku, není to ale vhodné před koncem pololetí.

O přestupu rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přestup spojen se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy, na kterou žák přestupuje. Rozdílové zkoušky nekonají žáci, kteří byli přijati na střední školu a ještě nezahájili studium.

Konkrétní způsob a podmínky přestupu je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Přestoupit mohou:

  • žáci ZŠ, kteří byli přijati na některou střední školu (s nástupem od 1. září) a chtějí se znovu pokusit dostat na obor, kde byli v předchozích kolech přijímacího řízení neúspěšní;
  • žáci středních škol, kteří chtějí z různých důvodů přestoupit (stěhování, špatně zvolený obor, neprospěch, …).

Základní podmínky přestupu:

  • žadatel je žákem některé střední školy (vč. učilišť) – tj. neukončil studium. Za žáky střední školy je možno považovat i ty, kteří jsou přijati s datem nástupu od 1. září (tj. mají kladné rozhodnutí o přijetí, ale studium dosud nezahájili);
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři;
  • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
Žádost o přestup – formulář

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Proběhlé studium lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ musí posoudit ředitel školy, záleží na jeho rozhodnutí.

O přijetí rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přijetí spojeno se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy.

Konkrétní způsob a podmínky přijetí je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Základní podmínky přijetí:

  • žadatel není žákem střední školy (vč. učilišť), ale v minulosti část studia absolvoval,
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři,
  • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
Žádost o přijetí do vyššího ročníku – formulář