Přijímání do maturitních oborů

průvodce přijímacím řízením

Přijímání do učebních oborů

průvodce přijímacím řízením

Facebook – skupina

pro zájemce o studium na SŠTZ (2024)

Přestup

z jiné střední školy

Přijetí

do vyššího ročníku

Opakování

ročníku

  Stručné informace a rady průběžně zveřejňujeme na Facebooku

ve SKUPINĚ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM na naší škole v roce 2024. Přidejte se!

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO STUDIA

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, pro přijímání uchazečů ke studiu od 1. září 2024.

Dokument obsahuje rovněž:

 • počty přijímaných uchazečů,
 • požadované přílohy k přihlášce do jednotlivých oborů studia,
 • podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory studia,
 • vyhlášení druhého kola přijímacího řízení.

Podávání přihlášek, přijímací zkoušky, termíny v přijímacím řízení, algoritmus přijetí uchazečů

Materiál ministerstva školství k přijímacímu řízení 2024: podávání přihlášek, přijímací zkoušky a jejich termíny, přijímání na střední školy. Tyto informace najdete také na webu www.prihlaskynastredni.cz

Informace k podávání přihlášek a celému průběhu přijímacího řízení jsou vysvětleny ve videorozhovoru.

Algoritmus rozřazení (způsob přijetí) uchazečů je vysvětlen ve videu.

  Elektronicky můžete podat přihlášku a pak sledovat průběh přijímacího řízení na adrese www.dipsy.cz.

Tiskopisy přihlášek pro podání vytištěné přihlášky jsou ke stažení na stránce ministerstva školství. Je to možnost pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou využít elektronickou přihlášku.

Pro podrobnější informace zvolte našeho průvodce přijímacím řízením pro maturitní obory nebo pro učební obory.

Termín podání přihlášek do 2. kola

   Do 24. května 2024 – podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

  •    Podáváte přihlášky nově popsanými způsoby (viz průvodce přijímacím řízením). Elektronické a hybridní přihlášky je možné podat od 20. května v systému DiPSy, papírové přihlášky i dříve.


Speciální web Ministerstva školství ČR a CERMATu k novému systému přihlašování na střední školy: www.prihlaskynastredni.cz

  Digitální přihlašovací systém pro elektronické podání přihlášky na adrese www.dipsy.cz. Systém zajistí i příp. pozvání na přijímací zkoušku, budou v něm zveřejněny všechny potřebné informace o průběhu přijímacího řízení a rovněž výsledky přijímání.

Web organizace CERMAT, která spravuje informační systém k přijímacímu řízení a organizuje přijímací zkoušky: prijimacky.cermat.cz

   Jsou-li u daného oboru uvedena volná místa, je možné průběžně podávat přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení. Bližší informace o jednotlivých oborech můžete získat na tel. 775 615 795.

V případě zájmu o přestup nebo přijetí do vyššího ročníku se můžete informovat o počtech volných míst v konkrétním oboru a ročníku na tel. 515 918 117.

obor studia  1. ročník: předpokládaný počet přijímaných uchazečů / volná místa pro studium od 1. 9. 2024
16-01-M/01  Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie) (maturitní) 30 / 8
23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení (maturitní) 30 / 10
41-41-M/01  Agropodnikání (maturitní) 30 / 10
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium denní) 30 / 0
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium dálkové) 30 / 13
23-51-H/01  Strojní mechanik (zámečník) (učební) 24 / 3
23-52-H/01  Nástrojař (učební) 12 / 3
23-56-H/01  Obráběč kovů (učební) 12 / 7
33-56-H/01  Truhlář (učební) 24 / 0
33-64-H/01  Tesař (učební) 12 / 0
36-52-H/01  Instalatér (učební) 24 / 0
36-67-H/01  Zedník (učební) 12 / 7
36-67-E/02  Stavební práce (učební, dvouletý) 12 / 10
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů (učební) 30 / 0

Vyberte v záložkách stránky příslušný obor, pro každý obor studia je výsledková listina zvlášť.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

  Výsledky přijímacího řízení 2024 – 1. kolo

Výsledky jsou zveřejněny také v informačním systému o přijímacím řízení (DiPSy) a ve škole (na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina).

Další informace můžete získat na www.tznj.cz a na tel. čísle 556 706 301 (Mgr. Barbora Bezunková) nebo na č. 736 769 889 (RNDr. Jiří Trávníček). Při telefonických dotazech uvádějte, prosím, registrační číslo přihlášky.

PŘESTUP Z JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLY

Koncem června a začátkem září nás nejčastěji oslovují zájemci o přestup do některého z našich oborů. Právě jim je určena tato informační stránka.

Přestoupit lze kdykoli během roku, není to ale vhodné před koncem pololetí.

O přestupu rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přestup spojen se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy, na kterou žák přestupuje. Rozdílové zkoušky nekonají žáci, kteří byli přijati na střední školu a ještě nezahájili studium.

Konkrétní způsob a podmínky přestupu je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Přestoupit mohou:

 • žáci ZŠ, kteří byli přijati na některou střední školu (s nástupem od 1. září) a chtějí se znovu pokusit dostat na obor, kde byli v předchozích kolech přijímacího řízení neúspěšní;
 • žáci středních škol, kteří chtějí z různých důvodů přestoupit (stěhování, špatně zvolený obor, neprospěch, …).

Základní podmínky přestupu:

 • žadatel je žákem některé střední školy (vč. učilišť) – tj. neukončil studium. Za žáky střední školy je možno považovat i ty, kteří jsou přijati s datem nástupu od 1. září (tj. mají kladné rozhodnutí o přijetí, ale studium dosud nezahájili);
 • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři;
 • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
Žádost o přestup – formulář
Žádost o přestup – potvrzení lékaře (v případě změny oboru – je-li vyžadováno)

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Proběhlé studium lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ musí posoudit ředitel školy, záleží na jeho rozhodnutí.

O přijetí rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přijetí spojeno se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy.

Konkrétní způsob a podmínky přijetí je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Základní podmínky přijetí:

 • žadatel není žákem střední školy (vč. učilišť), ale v minulosti část studia absolvoval,
 • podání žádosti o přijetí do vyššího ročníku na níže uvedeném formuláři,
 • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
Žádost o přijetí do vyššího ročníku – formulář
Žádost o přijetí do vyššího ročníku – potvrzení lékaře (je-li vyžadováno)

OPAKOVÁNÍ  ROČNÍKU

Žádost o opakování ročníku – formulář