AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Komise a termíny opravných závěrečných zkoušek – červen 2024 – dokument zde.

Máte-li konat opravnou zkoušku, je nutné se k ní přihlásit. Pokud jste tak již neučinil(a), vyplňte přihlášku a doručte ji na sekretariát odloučeného pracoviště Šenovská.

Komise a termíny opravných závěrečných zkoušek – červen 2024 – dokument zde.

Máte-li konat opravnou zkoušku, je nutné se k ní přihlásit. Pokud jste tak již neučinil(a), vyplňte přihlášku a doručte ji na sekretariát odloučeného pracoviště Šenovská.

Komise a termíny opravných závěrečných zkoušek – červen 2024 – dokument zde.

Máte-li konat opravnou zkoušku, je nutné se k ní přihlásit. Pokud jste tak již neučinil(a), vyplňte přihlášku a doručte ji na sekretariát odloučeného pracoviště Šenovská.

Komise a termíny opravných závěrečných zkoušek – červen 2024 – dokument zde.

Máte-li konat opravnou zkoušku, je nutné se k ní přihlásit. Pokud jste tak již neučinil(a), vyplňte přihlášku a doručte ji na sekretariát odloučeného pracoviště Šenovská.

Komise a termíny opravných závěrečných zkoušek – červen 2024 – dokument zde.

Máte-li konat opravnou zkoušku, je nutné se k ní přihlásit. Pokud jste tak již neučinil(a), vyplňte přihlášku a doručte ji na sekretariát odloučeného pracoviště Šenovská.

Závěrečné zkoušky – kdy se konají?

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy, viz aktuální informace.

Jak závěrečná zkouška probíhá?

Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Ze závažných organizačních důvodů může ředitel školy stanovit pořadí zkoušek odlišně.

Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud ředitel školy stanoví více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin.

Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat zahrnujících současně oblast odborné způsobilosti a profesního uplatnění žáka, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut. Je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o dalších 15 minut.

Výsledky a vysvědčení

Po úspěšném absolvování zkoušek dostanete výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Výuční list je platný jen spolu s vysvědčením.

Dobré rady k závěrečné zkoušce

  • Výuční list  i s vysvědčením o závěrečné zkoušce dobře opatruj, budeš je potřebovat po celý život.

  • K výučnímu listu od nás dostaneš i EUROPASS. Je to dokument. který anglicky vysvětluje, jakého vzdělání jsi dosáhl(a). Bude se ti hodit, pokud se budeš ucházet o práci kdekoli v zahraničí. I EUROPASS tedy dobře uschovej.

Informace k závěrečným zkouškám na webu Národního ústavu pro vzdělávání