AKTUÁLNÍ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Maturitní zkoušky – podzim 2020

   Podrobný harmonogram podzimních maturitních zkoušek 2020

   Komise pro maturitní zkoušky – podzim 2020

Ústní a praktické opravné maturitní zkoušky se budou konat na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín v těchto termínech:

Třída  3.D

praktická – v pátek 4.9.2020, tažení otázek ve 12.00,

ústní – v pondělí 7.9.2020, tažení otázek od 12:00.

Třída 2.N a 4.MS

ústní – ve středu 9.9.2020, tažení otázek od 12:00.

Dostavte se prosím minimálně 15 minut před tažením otázek do budovy školy.

DALŠÍ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Maturitní maraton – rámcové termíny

1. 12.     nejzazší termín podání přihlášky žáka řediteli školy pro maturity v jarním zkušebním období

od 1. 4.    dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky (jarní období)

2. – 13. 5.     termíny pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jarní období)

16. 5. – 10. 6.     ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky (jarní období)

květen, červen     slavnostní předávání maturitních vysvědčení

25. 6.     podání přihlášky žáka řediteli školy pro maturity v podzimním zkušebním období – náhradní a opravné zkoušky

1. – 10. 9.     termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (podzimní období)

1. – 20. 9.     zkoušky profilové části maturitní zkoušky (podzimní období)

Uvedené rámcové termíny uvedené v tomto textu vycházejí z vyhlášky č. 177/2009 Sb.  Konkrétní termíny na SŠTZ Nový Jičín jsou stanoveny vždy pro aktuální maturitní období.

Společná část maturitní zkoušky

Platí do roku 2020:

1. Český jazyk a literatura – zkouška se skládá z dílčích zkoušek (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška).

2. Cizí jazyk (student volí ANJ, NEJ nebo RUJ) – zkouška se skládá z dílčích zkoušek (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška).

NEBO

2. Matematika – didaktický test.

Platí od roku 2021:

1. Český jazyk a literatura – zkouška se skládá z dílčích zkoušek (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška).

2. Cizí jazyk (student volí ANJ, NEJ nebo RUJ) – zkouška se skládá z dílčích zkoušek (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška).

3. Matematika – didaktický test.

Jednotlivé zkoušky jsou zadávány prostřednictvím CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání).

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury
Maturitní témata ke třetí části ústní zkoušky z anglického jazyka
Maturitní témata ke třetí části ústní zkoušky z německého jazyka
Maturitní témata ke třetí části ústní zkoušky z ruského jazyka

Profilové zkoušky

Počet a druh profilových zkoušek jsou v kompetenci ředitele školy a v souladu se školními vzdělávacími programy. Pro různé obory se liší, odrážejí odbornou náplň učiva.

Povinné zkoušky

1. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:   obsahuje učivo předmětů pěstování rostlin, chov zvířat, účetnictví na počítači, informační a komunikační technologie, praxe.
2. Zemědělské předměty:   obsahuje učivo předmětů pěstování rostlin, chov zvířat. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)
3. Ekonomické předměty: obsahuje učivo předmětů ekonomika a podnikání, marketing a management, účetnictví. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
  Maturitní témata pro zkoušku Zemědělské předměty
  Maturitní témata pro zkoušku Ekonomické předměty

Nepovinné zkoušky (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). V případě zájmu žák volí max. 2 zkoušky
(nutná dotace celkem minimálně 144 vyučovacích hodin za studium, sčítají se povinné i nepovinné předměty):

Základy mechanizace
Biologie a ekologie
Informační a komunikační technologie

Povinné zkoušky:

1. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:   obsahuje učivo předmětů biologie, monitorování a ekologické analýzy, ochrana a tvorba životního prostředí, ekologie, krajina a životní prostředí, právní příprava, praxe.
2. Biologie. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)
3. Ekologie a ochrana životního prostředí:   obsahuje učivo předmětů ekologie, monitorování a ekologické analýzy, ochrana a tvorba životního prostředí, krajina a životní prostředí, právní příprava. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
  Maturitní témata pro zkoušku Biologie
  Maturitní témata pro zkoušku Ekologie a ochrana životního prostředí

Nepovinné zkoušky (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). V případě zájmu žák volí max. 2 zkoušky
(nutná dotace celkem minimálně 144 vyučovacích hodin za studium, sčítají se povinné i nepovinné předměty):

Chemie
Informační a komunikační technologie

Povinné zkoušky

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů:   obsahuje učivo strojírenských předmětů. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)

2. Praktická zkouška z odborných předmětů

  Maturitní témata pro zkoušku Teoretická zkouška z odborných předmětů

Povinné zkoušky:

1. Praktická zkouška z odborných předmětů:   obsahuje učivo předmětů účetnictví, účetnictví na počítači, informační a komunikační technologie, písemná a ústní komunikace.
2. Teoretická zkouška z odborných předmětů:   obsahuje učivo předmětů ekonomika a podnikání, marketing a management, chod podniku. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická zkouška z odborných předmětů

  Maturitní témata pro zkoušku Teoretická zkouška z odborných předmětů – denní studiumdálkové studium

Nepovinné zkoušky (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). V případě zájmu žák volí max. 2 zkoušky:

Informační a komunikační technologie
Matematika

Výsledky a vysvědčení

Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky jsou hodnoceny formou bodového hodnocení. Po vykonání všech dílčích zkoušek Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) součtem bodů určí klasifikaci předmětu známkou.

Zkoušky profilové části jsou klasifikovány známkou.

Na maturitním vysvědčení jsou uvedeny pouze známky ze všech předmětů.

Pro maturanty, je zpřístupněn Výsledkový portál žáka, prostřednictvím kterého si může nechat zaslat například výpis výsledků didaktických testů, ohodnocený záznamový arch didaktického testu nebo záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka na svůj e-mail.

CERMAT – výsledkový portál žáka

Dobré rady k maturitě

  • Vyzkoušej si vzorové testy společné (“státní”) části maturit. Kromě dobrých znalostí je u tohoto způsobu zkoušení potřeba nacvičit i správnou taktiku a časové rozvržení práce.

  • Před ústními zkouškami budeš mít 5 dnů volna (“svatý týden”). Co se ale člověk nenaučí dříve, o svatém týdnu nedožene!

  • Žádný stres, když se některá zkouška nepovede a nesložíš ji. Každou zkoušku můžeš zkusit znovu (dokonce dvakrát). Nezapomeň se včas přihlásit!

  • Úspěšnou maturitu dobře oslav, je to jeden z významných životních dnů. A nezapomeň poděkovat svým blízkým, kteří tě v době studia podporovali.

  • Maturitní vysvědčení dobře opatruj, budeš ho potřebovat po celý život.

  • K maturitnímu vysvědčení od nás dostaneš i EUROPASS. Je to dokument, který anglicky vysvětluje, jakého vzdělání jsi dosáhl(a). Bude se ti hodit, pokud se budeš ucházet o práci kdekoli v zahraničí. I EUROPASS tedy dobře uschovej.

Kompletní informace k maturitním zkouškám