Stavba je na první pohled něco obyčejného, všedního. Stačí si ale uvědomit, že přetrvává i po dobu řady lidských životů. Nejčastěji to tak vnímáme u památek – hradů, zámků, kostelů… Ale i obyčejné domy jsou svědky mnoha lidských osudů, po mostech přecházeli už naši předkové, běžné stavby zažily oslavy i války. Třeba budova naší školy v Žilině by mohla vyprávět o osudech učitelů a studentů od 19. století do dneška.

Stavební řemeslník tak potkává výsledky své práce po celý život. Není to vždy lehká práce, ale přináší dobrý pocit, že zůstává něco reálného, užitečného, něco, co bude sloužit lidem po desítky let. Málo lidí může ukazovat výsledek své práce po mnoha letech dětem a vnukům… 

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 2 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 25 týdnů

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více informací zde

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 36-67-E/02
Obor vzdělání: Stavební práce
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 12
Přijímání z nižšího ročníku ZŠ: ano

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Stavba je na první pohled něco obyčejného, všedního. Stačí si ale uvědomit, že přetrvává i po dobu řady lidských životů. Nejčastěji to tak vnímáme u památek – hradů, zámků, kostelů… Ale i obyčejné domy jsou svědky mnoha lidských osudů, po mostech přecházeli už naši předkové, běžné stavby zažily oslavy i války. Třeba budova naší školy v Žilině by mohla vyprávět o osudech učitelů a studentů od 19. století do dneška.

Stavební řemeslník tak potkává výsledky své práce po celý život. Není to vždy lehká práce, ale přináší dobrý pocit, že zůstává něco reálného, užitečného, něco, co bude sloužit lidem po desítky let. Málo lidí může ukazovat výsledek své práce po mnoha letech dětem a vnukům… 

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 2 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 25 týdnů

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více informací zde

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 36-67-E/02
Obor vzdělání: Stavební práce
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 12
Přijímání z nižšího ročníku ZŠ: ano

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR STAVEBNÍ PRÁCE PRÁVĚ U NÁS?

FOTOGALERIE

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

o náplni studia a o uplatnění

Během studia se žáci učí:
− provádět jednoduché stavební práce, připravovat pracoviště;
− volit a používat nářadí a pracovní pomůcky a udržovat je;
− obsluhovat jednoduché mechanismy;
− přebírat, dopravovat a připravovat materiály pro zpracování;
− používat materiály a výrobky pro stavební práce;
− dodržovat technologické a pracovní postupy stavebních prací;
− vykonávat jednoduché práce ve stavebnictví jako jsou: práce výkopové; doprava a skladování stavebních materiálů; příprava, doprava, ukládání a ošetřování stavebních směsí; zdění jednoduchých konstrukcí z různých zdících materiálů; práce při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí; manipulace s výztuží; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulace se stavebními odpady;
− omezovat negativní vlivy vykonávaných činností na životní prostředí, rozpoznávat rizikové látky a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví.
Je schopen provádět: ruční zemní práce včetně ruční dopravy a uložení výkopku; dopravu a skladování stavebních materiálů; přípravu, dopravu, ukládání a ošetřování stavebních směsí; jednoduché zdění; manipulaci s výztuží; pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulaci se stavebními odpady.

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU

PODOBNÉ OBORY

Zedník
Tesař