Už z názvu je patrné, že nástrojař vyrábí nástroje. Nemyslí se tím ovšem hudební nástroje!   🙂  

Nástroje určené pro průmyslovou, zejména strojírenskou výrobu, jsou například lisovací formy a přípravky. Takový nástroj se upíná do lisu a jeho pomocí se vyrábí tvarované výrobky z plechu nebo z plastů. Takto vznikly třeba části karosérie auta nebo prakticky všechny plastové výrobky, které vidíš kolem sebe. Takový lisovací nástroj musí být velmi přesný a jeho pomocí musí být vyrobeno obrovské množství výrobků. 

Nástrojař tedy z kovu vyrábí nástroje pro průmyslovou výrobu. Jeho práce je různorodá, nejedná se o sériovou výrobu. Výrobek – nástroj – musí být velmi dokonale zpracovaný. Po dobrých nástrojařích je proto na trhu práce velká poptávka a firmy jejich práci dokáží ocenit. I proto je studium tohoto oboru podpořeno štědrým stipendiem.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 17 000 Kč za šk. rok, více zde,
+ stipendia firem, více zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 20 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 23-52-H/01
Obor vzdělání: Nástrojař
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 12

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více informací zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Už z názvu je patrné, že nástrojař vyrábí nástroje. Nemyslí se tím ovšem hudební nástroje!   🙂  

Nástroje určené pro průmyslovou, zejména strojírenskou výrobu, jsou například lisovací formy a přípravky. Takový nástroj se upíná do lisu a jeho pomocí se vyrábí tvarované výrobky z plechu nebo z plastů. Takto vznikly třeba části karosérie auta nebo prakticky všechny plastové výrobky, které vidíš kolem sebe. Takový lisovací nástroj musí být velmi přesný a jeho pomocí musí být vyrobeno obrovské množství výrobků. 

Nástrojař tedy z kovu vyrábí nástroje pro průmyslovou výrobu. Jeho práce je různorodá, nejedná se o sériovou výrobu. Výrobek – nástroj – musí být velmi dokonale zpracovaný. Po dobrých nástrojařích je proto na trhu práce velká poptávka a firmy jejich práci dokáží ocenit. I proto je studium tohoto oboru podpořeno štědrým stipendiem.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 17 000 Kč za šk. rok, více zde,
+ stipendia firem, více zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 20 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 23-52-H/01
Obor vzdělání: Nástrojař
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 12

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více informací zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR NÁSTROJAŘ PRÁVĚ U NÁS?

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

o náplni studia a o uplatnění:       na webu INFOABSOLVENT.CZ

   Videofilm o oboru

Během studia se žáci učí:
− získávat ze strojnických výkresů, technologických postupů aj. dokumentace nástrojů a pracovních pomůcek (zpracovaných v konvenční i elektronické podobě) údaje potřebné pro jejich výrobu a opravy;
− vyhotovovat pomocné dílenské náčrty částí nástrojů a pracovních pomůcek;
− provádět potřebné pomocné výpočty rozměrů, technologických podmínek, spotřeby materiálu apod.;
− samostatně volit technologické postupy zpracování nástrojů a pracovních pomůcek a jejich částí;
− volit a používat nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky potřebné při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek, volit a používat pomocné materiály a hmoty (např. chladiva, maziva, tmely, lepidla apod.);
− proměřovat a orýsovávat jednotlivé díly nástrojů a pracovních pomůcek;
− ručně obrábět a zpracovávat kovové a vybrané nekovové materiály;
− strojně obrábět části nástrojů a pracovních pomůcek;
− zhotovovat a po strojním obrábění dohotovovat části nástrojů a pracovních pomůcek ručním obráběním a zpracováním, dokončovat jejich povrchy, slícovávat je a připravovat k montáži a spojování do celků;
− provádět technologicky nenáročné tepelné zpracování nástrojů a pracovních pomůcek a jejich částí;
− sestavovat části nástrojů a pracovních pomůcek do celků;
− opravovat, ošetřovat a udržovat nástroje a pracovní pomůcky;
− měřit a kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu součástí nástrojů a pracovních pomůcek a jejich další vlastnosti, nezbytné pro správnou funkci;
− provádět funkční zkoušky nástrojů a pracovních pomůcek a vést o jejich výsledcích předepsané záznamy;
− ošetřovat a udržovat nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky, používané při výše jmenovaných činnostech a provádět jejich potřebné úpravy.

Absolventi jsou připraveni především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Nástroji přitom mohou být řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. nožířské zboží, nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod., pracovními pomůckami mohou být přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu, pomůcky pro humánní a veterinární lékařství apod.

Absolvent má kvalitní odborné vzdělání potřebné pro vykonávání povolání ve velkých, středně velkých i malých výrobních firmách a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání v pozici zaměstnance i podnikatele, při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích, ale i zařízeních a vybaveních, vyskytující se v podnicích služeb a v domácnostech.

PARTNEŘI OBORU

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU

PODOBNÉ OBORY

Strojní mechanik (zámečník)
Obráběč kovů