STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád je platný pro obory studia:

a) 23-52-H/01 Nástrojař;
b) 36-64-H/01 Tesař;
c) 36-67-H/01 Zedník;
d) 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení.

  Stipendijní řád organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

MOTIVAČNÍ ODMĚNY

Motivační odměny jsou vypláceny podle předpisu (odkaz níže), který je platný pro všechny obory studia v denní formě vzdělávání. Jsou vypláceny z prostředků nadačního fondu.

Žáci prvního ročníku mají možnost získat odměnu až 2,5 tis. Kč pololetně v závislosti na prospěchu a docházce do školy. Tento typ odměny není určen pro žáky oborů, pro které je platný stipendijní řád.
Žáci vyšších ročníků mají možnost získat odměny za konkrétní úspěchy ve studiu. Tento typ odměn není určen pro žáky oborů, pro které je platný stipendijní řád.
Odměny za výborné umístění v soutěžích mohou získat všichni žáci.

  Motivační odměny pro žáky Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace

PODNIKOVÁ STIPENDIA

Zaměstnavatelé, kteří spolupracují s naší školou, v některých případech nabízejí našim žákům podniková stipendia. Přehled těchto nabídek je zde.