STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád je platný pro obory studia:

a) 23-52-H/01 Nástrojař;
b) 36-64-H/01 Tesař;
c) 36-67-H/01 Zedník;
d) 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení.

  Stipendijní řád organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

MOTIVAČNÍ ODMĚNY

Motivační odměny jsou vypláceny z prostředků nadačního fondu.

Motivační odměny se netýkají žáků v oborech, pro které je ředitelkou školy vydán stipendijní řád (krajská stipendia), a dále nejsou vypláceny žákům dálkové formy studia.

  Motivační odměny pro žáky Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace

PODNIKOVÁ STIPENDIA

Zaměstnavatelé, kteří spolupracují s naší školou, v některých případech nabízejí našim žákům podniková stipendia. Přehled těchto nabídek je zde.