Prohlášení

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese https://www.tznj.cz dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.
Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
• PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
• DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
• RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
• ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je mnoho programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.
• Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX. I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky správce webu: travnicek@tznj.cz, tel. 736 769 889.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru – kozar@tznj.cz.