Ne každému se poštěstí být při stavbě národního divadla nebo “tančícího” domu. Ale každý stavebník může říci, že jeho práce přetrvává minimálně po dlouhá desetiletí, někdy i po staletí. Profese zedníka je z těch povolání, za kterými je vidět výsledek práce. Podle svého účelu dobře provedená stavba účelně slouží lidem, poskytuje jim obydlí, možnosti zábavy, vzdělání, sportu. 

Můžeš stavět rodinné domy, velké stavby, renovovat historické budovy. Můžeš zdít hrubou stavbu, můžeš být specialistou na obklady a dlažby či na jiné součásti objektů. Můžeš pracovat ve stavební firmě nebo můžeš být živnostníkem. Zednické řemeslo ti dá řadu možností pro dobré uplatnění.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 17 000 Kč ročně, více informací zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 25 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 36-67-H/01
Obor vzdělání: Zedník
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne, více informací zde
Počet přijímaných žáků: 24

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více informací zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Ne každému se poštěstí být při stavbě národního divadla nebo “tančícího” domu. Ale každý stavebník může říci, že jeho práce přetrvává minimálně po dlouhá desetiletí, někdy i po staletí. Profese zedníka je z těch povolání, za kterými je vidět výsledek práce. Podle svého účelu dobře provedená stavba účelně slouží lidem, poskytuje jim obydlí, možnosti zábavy, vzdělání, sportu. 

Můžeš stavět rodinné domy, velké stavby, renovovat historické budovy. Můžeš zdít hrubou stavbu, můžeš být specialistou na obklady a dlažby či na jiné součásti objektů. Můžeš pracovat ve stavební firmě nebo můžeš být živnostníkem. Zednické řemeslo ti dá řadu možností pro dobré uplatnění.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 17 000 Kč ročně, více informací zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 25 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 36-67-H/01
Obor vzdělání: Zedník
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne, více informací zde
Počet přijímaných žáků: 24

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více informací zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR ZEDNÍK PRÁVĚ U NÁS?

FOTOGALERIE

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

o náplni studia a uplatnění

Během studia se žáci učí:
− provádět zednické práce na pozemních stavbách;
− číst technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty s použitím materiálových a technických norem;
− provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu;
− připravovat a organizovat pracoviště, stanovit potřebu materiálu a počet pracovníků;
− volit a používat potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky a udržovat je;
− volit a správně používat materiál a výrobky pro zednické práce, dopravit je na místo zpracování a připravit je pro zpracování;
− volit správný technologický a pracovní postup zednických a betonářských prací podle prováděcích výkresů;
− provádět základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách;
− provádět jednoduché výpočty z oboru;
− posuzovat optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.;
− používat materiálové a technické normy;
− orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru;
− sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce.

Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele.
Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.

PARTNEŘI OBORU

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU

PODOBNÉ OBORY

Tesař
Stavební práce