O škole

Střední škola s maturitními i učebními obory působí na třech pracovištích v Novém Jičíně a v Šenově u N. Jičína, vše v docházkové vzdálenosti z centra města. Obory školy jsou se strojírenským, zemědělským, dřevozpracujícím a stavebním zaměřením. Kromě vzdělávacích příležitostí pro absolventy ZŠ má škola i nástavbové studium, a to v denní i v dálkové formě, provozuje vlastní autoškolu a vyučuje svářečské kurzy.

   Stránka o historii školy (Facebook)

Pracoviště školy

U Jezu

Nový Jičín – Žilina, ředitelství,
teoretická a praktická výuka

virtuální prohlídka – vstupte

Šenovská

Šenov u N. Jičína, odloučené pracoviště,
teoretická a praktická výuka

virtuální prohlídka – vstupte

Jugoslávská

Nový Jičín, odloučené pracoviště,
praktická výuka

U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín – Žilina

 • ředitelství školy
 • teoretická výuka oborů:

Agropodnikání, Ekologie a biologie, Mechanik strojů a zařízení, Opravář zemědělských strojů

 • odborný výcvik oboru:

Opravář zemědělských strojů

Kontakty na pracoviště

Šenovská 574, Šenov u N. Jičína

 • odloučené pracoviště
 • teoretická výuka oborů:
  Strojní mechanik (zámečník), Obráběč kovů, Nástrojař, Instalatér, Truhlář, Tesař, Zedník, Stavební práce
 • odborný výcvik oborů:
  Mechanik strojů a zařízení, Strojní mechanik (zámečník), Obráběč kovů, , Nástrojař, Instalatér, Tesař, Truhlář, Zedník, Stavební práce

Kontakty na pracoviště

Jugoslávská 5, Nový Jičín

 • odloučené pracoviště
 • odborný výcvik oborů:

Instalatér, Tesař

Dny otevřených dveří

Konají se vždy začátkem prosince a v lednu v areálech U Jezu a Šenovská. Pro zájemce o studium jsou připraveny prohlídkové trasy s informacemi o studiu a s prohlídkou učeben, laboratoří a dílen.

   Termíny ve šk. roce 2021/22:

pátek 3. a sobota 4. prosince 2021                          čtvrtek 20. ledna 2022

K prohlídce našich pracovišť U Jezu a Šenovská zveme i absolventy a širokou veřejnost: kromě prohlídky školy je připravena výstavka zemědělských strojů, hospodářských zvířat, papoušků, projížďka traktorem. Zájemci si mohou vyrobit a odnést dřevěný rámeček na obrázek, placku – odznak na oděv. Studenti předvádějí chemické a fyzikální pokusy, jsou k dispozici mikroskopická pozorování, ukázky řemesel, stánky zaměstnavatelů. Kromě jiných her a zábav menší děti zpravidla nejvíce zajímají dálkově ovládané modely traktorů.

Dny otevřených dveří jsou tu prostě pro všechny!