Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín, příspěvková organizace, navazuje na více jak stopadesátiletou tradici zemědělského školství v Novém Jičíně a šedesátipětiletou tradici učňovského školství v Novém Jičíně, ve Fulneku a ve Studénce.

Současná podoba školy vznikla dne 1. 7. 2012 sloučením SŠ Šenov u Nového Jičína a SŠ přírodovědné a zemědělské Nový Jičín. Tomuto sloučení škol předcházelo v roce 2004  sloučení SŠ Šenov u Nového Jičína se SOU ve Fulneku a v roce 1998 se SOU ve Studénce a SPV (středisko praktického vyučování) v Novém Jičíně. Škola tedy vznikla z celkem pěti původně samostatných škol (před rokem 1998).

Škola převzala i středisko praktického výcviku SOU Bílovec v Suchdolu nad Odrou a řadu let je využívala pro obor Opravář zemědělských strojů.

V současné době Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín působí jen na třech pracovištích v Novém Jičíně a v Šenově u Nového Jičína.

Zemská vyšší zemědělská škola

studentská kronika 1875 – 1894

Zemská vyšší zemědělská škola

studentská kronika 1901 – 1910

100 let

sborník k výročí zemědělské školy (1967)

Kronika zemědělské školy

část 1 (do roku 1971)

Kronika zemědělské školy

část 2 (1971 – 1980)

110 let

sborník k výročí zemědělské školy (1977)

Kronika zemědělské školy

část 3 (1980 – 1990)

120 let

sborník k výročí zemědělské školy (1987)

Kronika SOU Fulnek

1988 – 1998

Kronika zemědělské školy

část 4 (1990 – 2000)

130 let

sborník k výročí zemědělské školy (1997)

Kronika zemědělské školy

část 5 (2000 – 2002)

Kronika zemědělské školy

výběr – budování školy

150 let

sborník k výročí zemědělské školy (2017)

Kronika obce Söhle (Žilina)

zmínky o zemědělské a hospodyňské škole (1918 – 1938, německy)

Kronika obce Žilina

viz sken č. 18, 19, 27, 68, 128, 135, 139, 171