Autoškola

sk. B, T, C

Svářečské kurzy

základní kurzy, zaškolení, pravidelná přezkoušení

Autoškola

Pro naše studenty zdarma v rámci výuky oborů Agropodnikání, Opravář zemědělských strojů.

Předmět “motorová vozidla” je zařazen zpravidla do 2. a 3. ročníku, zahrnuje kompletní kurzy pro přípravu ke zkouškám. Teoretická výuka je běžnou součástí vyučování podle rozvrhu hodin a je klasifikována i na vysvědčení. Praktické jízdy se také konají zpravidla dopoledne, na danou hodinu je student uvolněn z výuky.

Studenti oboru Agropodnikání získají řidičská oprávnění na osobní automobil (sk. B) a na traktor (sk. T), opraváři zemědělských strojů k těmto dvěma ještě přidají sk. C (nákladní automobil).

Ke cvičným jízdám využíváme vlastní vozidla – Škoda Roomster, traktory Zetor a Steyr, nákladní automobil DAF.

nákladní automobil DAF

Svářečské kurzy

Výuka svařování je zařazena v oborech Strojní mechanik (zámečník), Opravář zemědělských strojů, Instalatér.

Strojní mechanik (zámečník):

  • 135 MAG (Metal Activ Gas) – obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu,
  • ZK 111 1.1 – obloukové svařování obalovanou elektrodou,
  • ZK 311 1.1 – základní kurz svařování plamenem,
  • zaučení v řezání a drážkování kyslíko-acetylenovým plamenem.

Opravář zemědělských strojů:

  • 135 MAG (Metal Activ Gas) – obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu,
  • ZK 311 1.1 – základní kurz svařování plamenem,
  • zaučení v řezání a drážkování kyslíko-acetylenovým plamenem.

Instalatér:

  • ZK 311 1.1 – základní kurz svařování plamenem,
  • kurz svařování plastů: ZK 11 P3 polyfúzně a ZK 15 P2 natupo.

Pro nácvik používáme i trenažéry svařování od firmy Fronius a to v režimu metody 135 MAG, dále pak pro svařování obalenou elektrodou (metoda 111).

Svařujeme mj. na zařízeních Fronius – Transsteel 3500 a TPSi 400.