Truhlářství je velmi staré řemeslo, které dosáhlo neobyčejné dokonalosti už ve starém Egyptě, tradiční truhlářské nářadí (dláto, pila, hoblík atd.) je totiž známo už od starověku. Dnes řemeslníkům pomáhají také různá elektrická nářadí a stroje, včetně strojů číslicově řízených (CNC). Kromě dřeva se používá řada jiných materiálů, doplňků a nábytkových kování.

Základem je ovšem pořád ruční práce s vonícím dřevem, právě na ní vynikne truhlářská dovednost. Mnoho lidí dnes dává přednost originálnímu nábytku na míru před sériově vyráběným, někteří si pořizují designové kusy. Zvolíš-li toto povolání, můžeš pracovat ve větší výrobní dílně nebo si založit vlastní živnost.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více informací zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 25 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 33-56-H/01
Obor vzdělání: Truhlář
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne, více informací zde
Počet přijímaných žáků: 24

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více informací zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Truhlářství je velmi staré řemeslo, které dosáhlo neobyčejné dokonalosti už ve starém Egyptě, tradiční truhlářské nářadí (dláto, pila, hoblík atd.) je totiž známo už od starověku. Dnes řemeslníkům pomáhají také různá elektrická nářadí a stroje, včetně strojů číslicově řízených (CNC). Kromě dřeva se používá řada jiných materiálů, doplňků a nábytkových kování.

Základem je ovšem pořád ruční práce s vonícím dřevem, právě na ní vynikne truhlářská dovednost. Mnoho lidí dnes dává přednost originálnímu nábytku na míru před sériově vyráběným, někteří si pořizují designové kusy. Zvolíš-li toto povolání, můžeš pracovat ve větší výrobní dílně nebo si založit vlastní živnost.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více informací zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 25 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 33-56-H/01
Obor vzdělání: Truhlář
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne, více informací zde
Počet přijímaných žáků: 24

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více informací zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR TRUHLÁŘ PRÁVĚ U NÁS?

Mistry republiky pro rok 2018 a 2023 v odborné soutěži mladých truhlářů se stali naši žáci, v roce 2019  uteklo první místo jen o chloupek… Soutěž pořádal Klastr českých nábytkářů.

Svědčí to nejen o schopnostech těchto chlapců, ale i o dobré práci našich učitelů.

Základem truhlařiny je bezesporu ruční práce – ta se cení nejvíce. Pro usnadnění práce máme však i spoustu strojů, včetně počítačem řízené techniky (CNC).

„Na truhlařině mě baví práce se dřevem a jinými materiály, se kterými se ve stolařské praxi setkávám. Zhotovit přesně a pečlivě výrobek mě vždy potěší a posune o kus dál.“

Vojtěch Klézl, mistr ČR pro rok 2018

v soutěži, kterou vyhlásil Klastr českých nábytkářů pro žáky tříletého učebního oboru truhlář

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

o náplni studia a o uplatnění

Během studia se žáci učí:
− pracovat s návrhy a technickou dokumentací;
− vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci zhotovení jednoduchého truhlářského výrobku nebo jeho části;
− číst technickou dokumentaci jednoduchého výrobku;
− využívat jednoduché počítačové aplikace;
− zhotovovat základní výrobky truhlářské výroby, provádět jejich opravy a renovace;
− volit a používat vhodné způsoby uskladnění, ošetření a přípravy materiálů;
− volit a používat vhodné materiály a technologické postupy výroby daného výrobku, nebo jejich varianty;
− volit a používat vhodné ruční nástroje a strojně-technologické vybavení, provádět jejich seřízení a běžnou údržbu;
− zhotovovat výrobky individuální a sériové výroby nábytku, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby;
− realizovat odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí a ostatních výrobků oboru;
− ovládat prakticky činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků;
− volit a používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků;
− osazovat truhlářské výrobky v objektech;
− provádět jednoduché opravy a renovace výrobků;
− být manuálně zručný, mít návyk čisté a pečlivě odvedené práce, cit pro materiál, provedení a hodnotu výrobku;
− dbát na estetický vzhled výrobků a přistupovat k práci tvořivým způsobem;
− uplatnit znalosti v oblasti prodeje a případně i v oblasti logistiky.

Absolvent najde uplatnění zejména při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující výroby zejména v oblastech:
− výroba nábytku a zařízení;
− dřevěné konstrukce.
Absolventi se mohou v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení,
stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se budou moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky.
V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.

PARTNEŘI OBORU

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU

PODOBNÉ OBORY

Tesař