Dřevo je krásný materiál a lidé jej opět začínají oceňovat. Mimo jiné jsou dnes opět oblíbené dřevostavby – ať již pro svou cenu (ty jednodušší montované), pro svou exkluzívnost (sruby) nebo pro život v souladu s přírodou. Rozhlédni se a uvidíš, kolik nových domů se staví ze dřeva. Tolik práce pro tesaře! Kromě dřevěných domů staví tesaři konstrukce střech a menší stavby, jako pergoly, altány, přístřešky. 

Práci s tímto příjemným a vonícím materiálem usnadňuje mnoho strojů a elektrického nářadí. Můžeš pracovat pro stavební firmu, ale také můžeš mít vlastní živnostenské podnikání. S hrdostí pak léta můžeš ukazovat: “Tohle jsem také postavil já…”

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská (teorie) – virtuální prohlídka zde
Jugoslávská (praxe)

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 17 000 Kč ročně, více informací zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 20 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 36-64-H/01
Obor vzdělání: Tesař
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne, více zde
Počet přijímaných žáků: 12

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více informací zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Dřevo je krásný materiál a lidé jej opět začínají oceňovat. Mimo jiné jsou dnes opět oblíbené dřevostavby – ať již pro svou cenu (ty jednodušší montované), pro svou exkluzívnost (sruby) nebo pro život v souladu s přírodou. Rozhlédni se a uvidíš, kolik nových domů se staví ze dřeva. Tolik práce pro tesaře! Kromě dřevěných domů staví tesaři konstrukce střech a menší stavby, jako pergoly, altány, přístřešky. 

Práci s tímto příjemným a vonícím materiálem usnadňuje mnoho strojů a elektrického nářadí. Můžeš pracovat pro stavební firmu, ale také můžeš mít vlastní živnostenské podnikání. S hrdostí pak léta můžeš ukazovat: “Tohle jsem také postavil já…”

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská (teorie) – virtuální prohlídka zde
Jugoslávská (praxe)

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 17 000 Kč ročně, více informací zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 20 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 36-64-H/01
Obor vzdělání: Tesař
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne, více zde
Počet přijímaných žáků: 12

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více informací zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR TESAŘ PRÁVĚ U NÁS?

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

o náplni studia a uplatnění

Během studia se žáci učí:
− číst technickou dokumentaci staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty a výkresy tesařských konstrukcí s použitím materiálových a technických norem;
− provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu;
− připravovat a organizovat pracoviště, stanovit potřebu materiálu a počet pracovníků;
− volit a používat potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky, udržovat je;
− ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo;
− volit a správně používat materiály a výrobky pro tesařské práce, dopravit je na místo zpracování a připravit je pro zpracování;
− volit správný technologický a pracovní postup tesařských prací podle prováděcích výkresů;
− provádět základní tesařské práce, rozměřovat a zakládat jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu, vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce, adaptovat narušené tesařské konstrukce;
− rozeznávat vady dřeva;
− volit vhodné ochranné prostředky proti biotickým škůdcům dřeva a povětrnostním vlivům a požáru;
− provádět jednoduché výpočty z oboru;
− posuzovat optimální pracovní podmínky pro tesařské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.;
− používat materiálové a technické normy;
− orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru;
− sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce.

Absolvent oboru se uplatní ve stavebních firmách v povolání tesař, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele.
Je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení, lešení).

PARTNEŘI OBORU

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU

PODOBNÉ OBORY

Truhlář