Konají se vždy začátkem prosince a v lednu v areálech U Jezu a Šenovská. Pro zájemce o studium jsou připraveny prohlídkové trasy s informacemi o studiu a s prohlídkou učeben, laboratoří a dílen.

Zveme i absolventy a širokou veřejnost: kromě prohlídky školy je připravena výstavka zemědělských strojů, hospodářských zvířat, papoušků, projížďka traktorem. Zájemci si mohou vyrobit a odnést dřevěný rámeček na obrázek, placku – odznak na oděv. Studenti předvádějí chemické a fyzikální pokusy, jsou k dispozici mikroskopická pozorování, ukázky řemesel, stánky zaměstnavatelů. Kromě jiných her a zábav menší děti zpravidla nejvíce zajímají dálkově ovládané modely traktorů.

Dny otevřených dveří jsou tu prostě pro všechny!

Na pracovištích U Jezu a Šenovská:

pátek 6. prosince 2019 (11 – 17 hod.)

sobota 7. prosince 2019 (8 – 12 hod.)