Škola OnLine je školní informační systém, který vám umožňuje rychle a efektivně získat aktuální informace o rozvrhu hodin, změnách rozvrhu (suplování), hodnocení žáka, docházce žáka. Prostřednictvím systému jsou žákům a jejich rodičům doručovány i důležité zprávy. Zákonní zástupci žáka využijí systém i pro omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole.

Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace. Je možné využívat také mobilní aplikaci, která však obsahuje jen vybrané funkce. Uživatel se může pomocí svého uživatelského jména a hesla přihlásit do aplikace odkudkoli, z jakéhokoli zařízení (počítače, tabletu, “chytrého” mobilního telefonu …) připojeného do sítě internet.

Žákovi a zákonným zástupcům je při nástupu do školy předán PIN (jedinečný číselný identifikátor), na základě kterého probíhá registrace do systému. Zákonný zástupce musí mít vlastní přístup do systému, aby mohl omlouvat nepřítomnost žáka ve škole (žákovský přístup nezletilých žáků omlouvání neumožňuje).

Mobilní aplikace

Do mobilního telefonu si můžete nainstalovat aplikaci Škola Online (žákům je to doporučeno). Získáte tak jednodušší přístup především k rozvrhu hodin, k jeho změnám a ke zprávám zasílaným školou. Pokud si v aplikaci po prvním přihlášení uložíte profil, nemusíte při dalších přístupech zadávat uživatelské jméno a heslo.

Odkazy pro stažení aplikace:

Android           iOS           Windows   

Aplikace v mobilu neobsahuje všechny funkce systému. Přístup ke všem funkcím Školy Online získáte přihlášením přes webový prohlížeč na adrese https://www.skolaonline.cz/

POSTUP REGISTRACE DO SYSTÉMU (první přihlášení)

Do systému se registruje zvlášť žák a zvlášť zákonný zástupce (rodič).
PIN zákonného zástupce je odlišný od PINu žáka a je určen pouze pro rodiče. Nezletilý žák nesmí znát přístupové údaje do účtu rodičů.

Na úvodní stránce webové aplikace ŠkolaOnline zvolte odkaz Registrace žáků a rodičů.

Při prvním přihlášení do příslušných kolonek zadejte své Jméno, Příjmení a PIN. Dbejte na přesnost při zapisování jednotlivých údajů do polí. Nezbytné je vyplnění kontrolního řetězce, tzv. Captcha (ochrana proti zneužití odesílání formulářů pomocí automatických robotů). Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko Ověřit PIN a přejít na volbu přihlašovacích údajů. Pokud bylo ověření zadaných údajů neúspěšné, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo zdárné ověření ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo třídního učitele. Je možné, že škola chybně zaevidovala ve školní matrice vaše jméno apod.

První část dalšího formuláře obsahuje informace o vás. V případě, že by tyto informace nesouhlasily, kontaktujte třídního učitele.
Poté si zvolte Uživatelské jméno a Heslo, se kterými se budete do aplikace přihlašovat. Uživatelské jméno nesmí obsahovat mezery, doporučujeme rovněž nezadávat české znaky, předejdete tak problémům. Pokud vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, aplikace vás vyzve k výběru jiného uživatelského jména.

Zákonný zástupce může pod jedním uživatelským účtem přistupovat k informacím všech svých dětí, které se vzdělávají na jedné škole. Pokud máte na vaše děti více přihlášení, kontaktujte ještě před registrací školu (skola@tznj.cz) a požádejte o jeden uživatelský účet, pod nímž můžete sledovat prospěch, docházku apod. u všech vašich dětí najednou.

Při potížích s registací kontaktujte školu, pomůžeme vám (skola@tznj.cz).

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ŠKOLA ONLINE

Vstup do systému je na adrese https://www.skolaonline.cz

Po přihlášení je k dispozici nápověda. Kompletní uživatelská příručka pro studenty a rodiče je zde.

V případě, že nenaleznete odpověď na svůj dotaz v příručce, či jste například zapomněli kompletně uživatelské údaje, pomohou Vám pracovníci školy. Kontaktujte nejlépe svého třídního učitele, který Vám buď bude schopen pomoci přímo nebo Vám zprostředkuje kontakt na pověřeného pracovníka na škole.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S PŘÍSTUPEM DO SYSTÉMU ŠKOLA ONLINE

Změna hesla

Nezletilý žák nesmí znát přístupové údaje do účtu rodiče (zákonného zástupce). Jedině z rodičovského účtu je totiž možné zadávat omluvenky nepřítomnosti ve škole.
V případě prozrazení hesla má zákonný zástupce možnost obnovy hesla prostřednictvím svého e-mailu registrovaného v evidenci školní matriky (viz odkaz Zapomněl(a) jsem heslo v části pro přihlášení). Pokud e-mail uživatel evidovaný nemá, je nutno se obrátit na školu (skola@tznj.cz), která provede změnu přihlašovacích údajů.

Zapomenuté přístupové údaje

V případě zapomenutého hesla žák/zákonný zástupce možnost obnovy hesla prostřednictvím svého e-mailu registrovaného v evidenci školní matriky (viz odkaz Zapomněl(a) jsem heslo v části pro přihlášení). Pokud e-mail uživatel evidovaný nemá, je nutno se obrátit na školu (skola@tznj.cz), která provede změnu přihlašovacích údajů.

Nepomohly vám informace na této stránce?

Pomůžeme vám. Volejte nebo pište e-mail.

Konzultant ŠoL – U Jezu – telefon
Konzultant ŠoL – U Jezu – e-mail
Konzultant ŠoL – Šenovská – telefon
Konzultant ŠoL – Šenovská – e-mail