Získali jsme akreditaci v programu Erasmus+ pro roky 2022 až 2027. Znamená to že máme zajištěno každoroční financování zahraničních stáží žáků.

Dosavadní systém vyžadoval téměř každoročně podávat projekt se žádostí o financování, přičemž nebylo jisté, zda žádost bude schválena. V současné době je zaveden systém akreditací na delší období s tím, že akreditované školy mají každoroční financování zajištěno. Loni jsme o akreditaci nežádali, protože dobíhaly starší projekty. Naše letošní žádost byla schválena (bylo podáno celkem přes 80 žádostí základních a středních škol z celé ČR a schváleno bylo 35 z nich).

Každoročně můžeme vysílat na dvou až třítýdenní stáže desítky žáků maturitních i učebních oborů. Budeme pokračovat ve spolupráci s irskými partnery, ale chceme rozšířit možnosti výjezdů i o další země. Stáže mají odborný charakter podle oboru studia žáka.