Analýza ukazuje, že průměrná míra nezaměstnanosti vyučených absolventů v letech 2017 a 2018 byla 5,3 procenta. V porovnání s jinými profesemi prakticky okamžitě sežene zaměstnání vyučený čalouník, nástrojař nebo řezník-uzenář.

Celkově však lidé, kteří ovládají řemeslo, na trhu chybějí, což se pozitivně odráží také na odměňování. „Spíše než průměr má smysl sledovat rozpětí. Například u zedníků bralo deset procent nejhůře placených do 13 tisíc korun a deset procent nejlépe placených více než 29 tisíc. Ještě lépe na tom byli svářeči nebo nástrojaři, kde mzdy mohou šplhat až k 50 tisícům,“ říká analytik ČSOB Petr Dufek.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/prace-ucen-remeslo-skola-statistika-pruzkum-zamestnavatel.A190207_202648_ekonomika_mato