Úvod » Pro zájemce o studium » Přijímací řízení, přestup » Přestup z jiné střední školy

Informace pro zájemce o přestup

Koncem června a začátkem září nás nejčastěji oslovují zájemci o přestup do některého z našich oborů. Právě jim je určena tato informační stránka.

Přestoupit lze kdykoli během roku, není to ale vhodné před koncem pololetí.

O přestupu rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přestup spojen se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy, na kterou žák přestupuje. Rozdílové zkoušky nekonají žáci, kteří byli přijati na střední školu a ještě nezahájili studium.

Konkrétní způsob a podmínky přestupu je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Přestoupit mohou:

  • žáci ZŠ, kteří byli přijati na některou střední školu (s nástupem od 1. září) a chtějí se znovu pokusit dostat na obor, kde byli v předchozích kolech přijímacího řízení neúspěšní
  • žáci středních škol, kteří chtějí z různých důvodů přestoupit (stěhování, špatně zvolený obor, neprospěch, ...).

Základní podmínky přestupu:

  • žadatel je žákem některé střední školy (vč. učilišť) - tj. neukončil studium. Za žáky střední školy je možno považovat i ty, kteří jsou přijati s datem nástupu od 1. září (tj. mají kladné rozhodnutí o přijetí, ale studium dosud nezahájili).
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři.
  • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
 
   formulář žádosti o přestup
 
 
   Viz též Přijetí do vyššího ročníku.

 

 

  Informace:

   Informace pro nástup do studia - viz informace přijatým.

   právní předpisy pro přestup (školský zákon, § 66) (vyhláška o středním vzdělávání, § 7 a § 8)
   obory studia na SŠTZ Nový Jičín
   kontakty (pro písemné nebo telefonické dotazy, adresa pro zaslání žádosti)

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů