Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů

Kritéria přijímacího řízení ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, pro přijímání uchazečů ke studiu od 1. září 2024.

Dokument obsahuje rovněž:

  • počty přijímaných uchazečů,
  • požadované přílohy k přihlášce do jednotlivých oborů studia,
  • podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory studia,
  • vyhlášení prvního kola přijímacího řízení.

Podávání přihlášek, přijímací zkoušky, termíny v přijímacím řízení, algoritmus přijetí uchazečů

Materiál ministerstva školství k přijímacímu řízení 2024: podávání přihlášek, přijímací zkoušky a jejich termíny, přijímání na střední školy. Tyto informace najdete také na webu www.prihlaskynastredni.cz

Informace k podávání přihlášek a celému průběhu přijímacího řízení jsou vysvětleny ve videorozhovoru.

Algoritmus rozřazení (způsob přijetí) uchazečů je vysvětlen ve videu.

  Elektronicky můžete podat přihlášku a pak sledovat průběh přijímacího řízení na adrese www.dipsy.cz.

Tiskopisy přihlášek pro podání vytištěné přihlášky jsou ke stažení na stránce ministerstva školství. Je to možnost pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou využít elektronickou přihlášku.

Pro podrobnější informace zvolte našeho průvodce přijímacím řízením pro maturitní obory nebo pro učební obory.

Termín podání přihlášek do 1. kola

   Od 1. února do 20. února 2024 – podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Kdy se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ)?

  •    12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby

Kdy budou náhradní termíny JPZ?

  •    29. a 30. dubna 2024 (Po, Út)

Další důležitá data 1. kola

  • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
  • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Speciální web Ministerstva školství ČR a CERMATu k novému systému přihlašování na střední školy: www.prihlaskynastredni.cz

  Digitální přihlašovací systém pro elektronické podání přihlášky na adrese www.dipsy.cz. Systém zajistí i příp. pozvání na přijímací zkoušku, budou v něm zveřejněny všechny potřebné informace o průběhu přijímacího řízení a rovněž výsledky přijímání.

Web organizace CERMAT, která spravuje informační systém k přijímacímu řízení a organizuje přijímací zkoušky: prijimacky.cermat.cz