Maturitní zkoušky (MZk) – jaro a podzim 2019

Přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín 2019 lze podat do úterý 25. června 2019 osobně u Ing. Novákové.
Žáci, kteří chtějí konat opravnou zkoušku nebo budou konat celou maturitu, si mohou přihlášku vyzvednout u Ing. Novákové.

Absolventi, vyzvedněte si u nás maturitní vysvědčení! Platí pro ty, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku a vysvědčení si dosud nevyzvedli.

Postup při podání žádosti o přezkoumání výsledků maturitní zkoušky – zde.