Předmětem projektu bylo pořízení vybavení do učebny robotiky. Odborná učebna slouží pro výuku předmětů v rámci klíčové
kompetence polytechnické vzdělávání. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
pro polytechnické vzdělávání v SŠ technická a zemědělská Nový Jičín. Aktivitami projektu bylo kromě pořízení
vybavení do odborné učebny také zajištění stavební úpravy WC na bezbariérové.