Úvod » O škole » Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017-18

  Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016-17

  Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015-16

  Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-15

  Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

 

 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14

  Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-13

  Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12

  Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů