Nadační fond Střední zemědělské školy a SOUz Nový Jičín byl zřízen 24.3.1999.  Jeho jediným zřizovatelem byla Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské Nový Jičín. V roce 2011 byl název fondu změněn na Nadační fond Střední školy přírodovědné a zemědělské Nový Jičín v souladu s tehdejším názvem školy a v květnu 2016 byl název změněn na Nadační fond Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín.

Nadační fond je zřízen za účelem:

  • podpory výchovných a vzdělávacích aktivit pro studenty, absolventy a pracovníky školy,
  • rozvoje osobnosti žáků
  • podpory mezinárodních kontaktů, soutěží, přehlídek
  • poskytování příspěvků žákům při účasti na výchovných a vzdělávacích akcích,
  • zajišťování učebnic pro žáky,
  • zajišťování výměnných stáží a praxe doma i v zahraničí
  • modernizace výchovně vzdělávacího procesu a zlepšování životního prostředí.

Statutárním orgánem NF je správní rada NF, která spravuje jeho majetek, řídí činnost a rozhoduje o záležitostech NF.

Předsedou správní rady nadačního fondu je Ing. Věra Nováková.
Dalšími členy správní rady jsou Bc. Barbora Stružová a Mgr. Josef Baláš.

Aktivity NF

Prostředky nadačního fondu jsou využívány na aktivity, které jsou v souladu s účelem, pro které byl zřízen.

Pravidelně jsou z nadačního fondu pořizovány nové učebnice, které jsou poté žákům zapůjčeny za stanovený poplatek (sociálně znevýhodněným studentům zdarma).

Každým rokem škola pořádá celou řadu sportovních, odborných a kulturních akcí pro žáky. Účast žáků v soutěžích je motivována odměnou, která je poskytnuta z NF pro žáky, kteří se umístili na prvních místech.

Absolventi školy, kteří dosahují v průběhu studia vynikajících studijních výsledků, reprezentují školu ve sportovních, kulturních a odborných aktivitách, mohou získat z nadačního fondu finační odměnu, popř. věcný dar.  Systém motivačních odměn je popsán zde.

Mezi další výdaje, které přispěly ke zkvalitnění a zpestření výuky patřil také příspěvek na adaptační program prvních ročníků, odměny za nejlepší výzdobu třídy, příspěvek na dopravu na Interligu, příspěvek na dopravu na LVK, příspěvek na dopravu na stáže a semináře na VŠ.

Datum vzniku a zápisu: 24. března 1999
Spisová značka: N 65 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Název: Nadační fond Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín
Sídlo: U Jezu 7, Žilina, 741 01 Nový Jičín
Identifikační číslo: 008 48 646
Právní forma: Nadační fond