Třetí kolo přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, pro přijímání uchazečů ke studiu od 1. září 2024.

Dokument obsahuje rovněž:

  • počty přijímaných uchazečů,
  • požadované přílohy k přihlášce do jednotlivých oborů studia,
  • podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory studia,
  • vyhlášení třetího kola přijímacího řízení.

Podávání přihlášek, přijímací zkoušky, termíny v přijímacím řízení, algoritmus přijetí uchazečů

Materiál ministerstva školství k přijímacímu řízení 2024: podávání přihlášek, přijímací zkoušky a jejich termíny, přijímání na střední školy. Tyto informace najdete také na webu www.prihlaskynastredni.cz

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na adrese www.dipsy.cz.

Tiskopisy přihlášek pro podání vytištěné přihlášky jsou ke stažení na stránce ministerstva školství. Ve třetím kole přij. řízení se podávají přihlášky pouze na tiskopisu.

Pro podrobnější informace zvolte našeho průvodce přijímacím řízením pro maturitní obory nebo pro učební obory.

Termín podání přihlášek do 3. kola do 28. června 2024.