15. února 2018
Do 5. ročníku soutěže ve skoku vysokém se přihlásilo celkem 11 chlapců a 2 dívky. Atmosféru soutěže umocňovala hudební produkce Nicole Kočendové a Nely Šrámkové (1.AB). Třídy, které měly výuku, se postaraly o obecenstvo a soutěž měla i pěknou atmosféru. V letošním ročníku došlo k překonání rekordu školy Pavlem Křenkem (3.A) výkonem 176 cm. Druhé místo obsadil Václav Vrobel (2.AB) výkonem 166 cm a třetí místo patří Štěpánu Opršálovi (3.A) výkonem 163 cm. Nejlepšího výkonu v kategorii děvčat dosáhla Diana Bartůšková (1.AB), skočila 127 cm.
Všem umístěným sportovkyním a sportovcům blahopřejeme!

Mgr. Jitka Horňáčková