Cíl:

Základním cílem soutěže je dlouhodobý rozvoj fyzických i morálních schopností a vlastností žáků a pracovníků školy. Podmínkou splnění tohoto cíle je zapojení nejméně 20% žáků.

Předpoklady splnění cíle:
Nutnou podmínkou úspěšného průběhu soutěže je osobní angažovanost minimálně 10% pracovníků školy a podpora těch, kteří se nemohou nebo nechtějí aktivně zapojit. Soutěž je dobrovolná, pozitivní motivace se doporučuje, negativní motivace je nežádoucí!

Přehled disciplín:

Plavání 100 m v.z. (H + D)
Benč (50 % hmotnosti) (H)
Běh 100 m (H + D)
Sedy – lehy (1 minuta ) (H + D)
Běh 4000 m (H)  /  2000 m (D)
Basket – hody na koš, 12 pokusů (H + D)
Kliky (H)
Kolo – časovka do 10 km (H + D)
Shyby (H)   /   přednožení (D)
Hod – granát (H + D)

Materiální zajištění:

Plnění jednotlivých disciplín soutěže mohou žáci trénovat v hodinách TV a ve svém volném čase. Využity k tomu budou areál školy, tělocvična a bazén v Novém Jičíně. Pro časovku na kole bude využita cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.

Pravidla soutěží:

Stručná pravidla a podmínky provedení jednotlivých disciplín zpracuje ředitel soutěže a zveřejní na nástěnce a na www stránkách školy. Každou disciplínu rozhoduje určený rozhodčí.

Finanční zajištění soutěže:

Pronájmy pro finálové soutěže v předpokládaném rozsahu do 5 hodin budou uhrazeny z provozních prostředků školy. Finanční ceny a putovní poháry a plakety žákům budou hrazeny z prostředků Nadačního fondu při SŠTZ Nový Jičín.

Organizace průběhu soutěže a vlastního finále:

Přípravu, průběh a vlastní finále koordinují a organizují vyučující TV.

Termíny (budou upřesňovány během roku):

září – vyhlášení soutěže;
září –  časovka kolo;
říjen – běh 100m, 4000m (H) a 2000 m (D), granát;
prosinec – shyby, benč, sedy, lehy;
leden – finále – kliky (H) a přednožení (D); basket (12 pokusů);
březen – plavání;
duben – závěrečné vyhodnocení, informace o nejlepších výkonech na webu.

Vyhodnocení soutěže:

Dosažené výsledky jednotlivými žáky a pracovníky školy budou zveřejněny na nástěnce. Zveřejňuje se prvních 21 nejlepších výkonů v každé disciplíně s uvedením jména a příjmení žáka, žákyně (pracovníka, pracovnice) školy. Po finále obdrží prvých 21 účastníků (účastnic) body:

Vítězové jednotlivých disciplín bez rozlišení žák – pracovník získají na jeden rok titul “přeborník disciplíny”, plaketu a finanční odměnu. Sportovcem – Sportovkyní školy se stane v daném roce žák nebo pracovník školy, který dosáhne nejvyššího součtu bodů z disciplín, kterých se zúčastní. Sportovec a sportovkyně školy obdrží putovní pohár a finanční odměnu. Bližší podmínky jsou v propozicích pro daný školní rok.

Hlavní organizátoři:

Mgr. Pavel Dubec, Mgr. Hana Fingerhúttová
Mgr. Jitka Horňáčková , Mgr. Barbora Kolenovská
Mgr. Petr Šustala

Garant soutěže:

PaedDr. Bohumír Kusý