Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077         DIČ:   CZ 008 48 077        IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   23. června 2020 v 10:10 hod.

Termín pro podání nabídek:   do 3. července 2020 do 10:00 hod.

Zadávací dokumentace: 2020-06 fasada.jid_vyzva

Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem je zveřejněna v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/