Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077         DIČ:   CZ 008 48 077        IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   17. dubna 2020 ve 11:30 hod.

Termín pro podání nabídek:   prodlouženo do 11. května 2020 do 10:00 hod.

Zadávací dokumentace: 2020-04-17_zakazka_kotelna-senov

   Odpověď na dotaz 1

   Změna dokumentu ke dni 22. 4. 2020:  2020-04-22_vyzva_kotelna-senov

   Prodloužení termínu pro podání nabídek:  2020-04-29_prodlouzeni_kotelna-senov

   Odpovědi na dotazy 2

Změny zadávací dokumentace: 2020-04-29_projekt-priloha_kotelna-senov      2020-04-29_k-vykazu-vymer_kotelna-senov 

 Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem