Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077         DIČ:   CZ 008 48 077        IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   2. dubna 2020 ve 12:00 hod.

Termín pro podání nabídek:   14. dubna 2020 do 10:00 hod.

Změna zadávací dokumentace ze dne 3.4.2020 (aktualizace přílohy výzvy č. 2): 2020-04-03_zakazka_sinumerik

Původní zadávací dokumentace: 2020-03 zakazka_sinumerik

 Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem