Konzultace o prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí školního roku budou probíhat ve středu 10. dubna 2024 od 15 do 17 hodin na pracovištích U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina, a Šenovská 574, Šenov u N.Jičína. Přítomni budou učitelé teoretických předmětů i učitelé odborného výcviku. Konzultace budou probíhat průběžně v uvedeném časovém rozmezí.

Pokud vám termín schůzek nevyhovuje, připomínáme, že učitelé teoretických předmětů jsou k dispozici k telefonickým i osobním konzultacím zpravidla každý čtvrtek (od 13:30 do 14:30, není-li uvedeno jinak na https://www.tznj.cz/kontakty/ucitele). A samozřejmě si můžete domluvit individuální schůzku s kterýmkoli učitelem i v jiném termínu. A také průběžně máte aktuální informace o prospěchu v aplikaci a na webu ŠkolaOnline.

Jiří Trávníček, zástupce ředitelky