V souladu s ustanovením § 24, odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na pondělí 27. 11. 2023 z organizačních důvodů volný den pro žáky. Výuka bude zrušena, protože zaměstnanci školy se připojí k celostátní stávce organizované ČMOS PŠ v takovém počtu, že nebude možno zajistit výuku ani dohled nad žáky.

Mgr. Barbora Bezunková, ředitelka Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace