V úterý 6.9.2022 od 15:00 bude na pracovišti Šenovská konzultace pro rodiče žáků 1. ročníku učebních oborů (s výjimkou oboru Opravář zem. strojů).

Konzultace pro rodiče žáků 1. ročníku maturitních oborů a oboru Opravář zem. strojů budou ve středu 7.9.2022 od 15:00 na pracovišti U Jezu v Žilině.

Na konzultaci se seznámíte s třídním učitelem a příp. s učiteli odborného výcviku, budou upřesněny informace týkající se studia a zodpovězeny vaše dotazy. Nemůžete-li se zúčastnit, využijte možnost konzultací každý čtvrtek od 13:30 do 14:30 nebo kdykoli po individuální domluvě s třídním učitelem. Kontakty na učitele najdete na webu školy.