Přijímací řízení 2023 

Je vyhlášeno další kolo přijímacího řízení, přihlášky lze podávat do některých oborů (viz tabulku volných míst).

3. kolo

Přijatí uchazeči do učebních oborů – zveřejněno 17. května 2023

Přijatí uchazeči do maturitních oborů– zveřejněno 17. května 2023

Přijatí uchazeči do učebních oborů – zveřejněno 10. května 2023

PŘIJATÝM UCHAZEČŮM do maturitních čtyřletých oborů běží po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.

NEPŘIJATÝM UCHAZEČŮM  odešleme poštou (popř. datovou schránkou) rozhodnutí o nepřijetí. Teprve po jeho obdržení můžete podat odvolání, dříve podané není platné.

Přijatí uchazeči do učebních oborů – zveřejněno 22. dubna 2023

Informativní seznam uchazečů do učebních oborů

—————————————————————-