Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je do 1. března. Přihlášky doručené později budou zařazeny do kola druhého.

  Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení, předpokládané počty přijímaných uchazečů

  Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení