Jsou-li u daného oboru uvedena volná místa, je možné průběžně podávat přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení. Bližší informace o jednotlivých oborech můžete získat na tel. 775 615 795.

V případě zájmu o přestup nebo přijetí do vyššího ročníku se můžete informovat o počtech volných míst v konkrétním oboru a ročníku na tel. 515 918 117.

obor studia  1. ročník: předpokládaný počet přijímaných uchazečů / volná místa pro studium od 1. 9. 2024
16-01-M/01  Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie) (maturitní) 30 / 5
23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení (maturitní) 30 / 9
41-41-M/01  Agropodnikání (maturitní) 30 / 9
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium denní) 30 / 0
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium dálkové) 30 / 9
23-51-H/01  Strojní mechanik (zámečník) (učební) 24 / 0
23-52-H/01  Nástrojař (učební) 12 / 0
23-56-H/01  Obráběč kovů (učební) 12 / 0
33-56-H/01  Truhlář (učební) 24 / 0
33-64-H/01  Tesař (učební) 12 / 0
36-52-H/01  Instalatér (učební) 24 / 0
36-67-H/01  Zedník (učební) 12 / 0
36-67-E/02  Stavební práce (učební, dvouletý) 12 / 7
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů (učební) 30 / 0