VOLNÁ MÍSTA PRO UCHAZEČE O STUDIUM do 1. ročníku 2023/24

Volná místa v 1. ročníku k datu 18.5.2023 (předpoklad – stále probíhá odevzdávání zápisových lístků). Jsou-li u daného oboru uvedena volná místa, je možné průběžně podávat přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení. Bližší informace o jednotlivých oborech můžete získat na tel. 775 615 795.

V případě zájmu o přestup nebo přijetí do vyššího ročníku se můžete informovat o počtech volných míst v konkrétním oboru a ročníku na tel. 515 918 117.

obor studia  1. ročník: předpokládaný počet přijímaných uchazečů / volná místa
16-01-M/01  Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie) 30 / 0
23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení 30 / 10
41-41-M/01  Agropodnikání 30 / 0
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium denní) 30 / 0
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium dálkové) 30 / 15
23-51-H/01  Strojní mechanik (zámečník) 24 / 3
23-52-H/01  Nástrojař 12 / 0
23-56-H/01  Obráběč kovů 12 / 5
33-56-H/01  Truhlář 24 / 5
33-64-H/01  Tesař 12 / 3
36-52-H/01  Instalatér 24 / 0
36-67-H/01  Zedník 12 / 4
36-67-E/02  Stavební práce 12 / 4
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů 30 / 0