Důležité informace k nástupu do školy

Žákům denní formy vzdělávání na střední škole, umožní škola osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud podstoupili v termínech stanovených níže vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Termíny testování: 1. září, 6. září a 9. září 2021.

Testování se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu do školy.

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží písemný doklad:
• o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 (národní certifikát) za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
• o prodělaném, laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
• o absolvování nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvování nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Žáci, kteří se odmítnou podrobit screeningovému testování, jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.