Obrázek pochází z výroční zprávy Zemědělské zemské střední školy Nový Jičín za školní rok 1906/07.