Ve středu 27. června 2018 se uskutečnil na naší škole již tradiční sportovní den.

Žáci si mohli vybrat z 9 nabízených sportovních aktivit: košíková (3×3), volejbal, stolní tenis, střelba ze vzduchovky, jízda zručnosti traktorem, vyjížďka na kole a na kolečkových bruslích, pétanque a kopaná. Celkem se asi zúčastnilo 180 žáků. Odměnou pro všechny zúčastněné byl nanuk a dobrý pocit příjemně stráveného dopoledne. Poděkování patří všem učitelům, kteří zajišťovali zdárný průběh soutěží a vyjížděk.

Mgr. Jitka Horňáčková