Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002605

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizovat, zkvalitnit a zatraktivnit výuku svařování na středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt přispěje ke zlepšení podmínek pro praktickou i teoretickou výuku svařování strojírenských a řemeslných oborů žáku pěti středních škol.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je modernizace a doplnění vybavení odborných učeben svařování (svářečských dílen) na jednotlivých školách. V rámci projektu budou vybudovány ve všech partnerských školách nové učebny výuky na svařovacích trenažérech a dojde k modernizaci a dovybavení zařízení svářečských škol o novou techniku. V rámci projektu je také řešena bezbariérovost škol, spočívající v bezbariérových úpravách vstupů, WC a v pořízení schodolezů, a rovněž konektivita škol a jejich připojení k internetu v souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti.

Partneři projektu

  • Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, se sídlem: Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov-Šumbark;
  • Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, se sídlem: Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark;
  • Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem: tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná – Nové Město;
  • Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, se sídlem: Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice;
  • Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín.

Doba fyzické realizace projektu

červen 2016 – prosinec 2018

Kontaktní osoba

Ing. Milan Rostek
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 748
fax: 595 622 427
e-mail: milan.rostek@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 22 834 494,65
Celkové způsobilé výdaje projektu 22 602 174,65
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 20 341 957,18
Spolufinancování příjemcem – MSK (10 %) 2 260 217,47