Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01525

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Cílem projektu je zatraktivnění instalatérských oborů. Prostřednictvím techniky a materiálního vybavení zvýšit efektivitu vyučovacího procesu, názornost a pestrost výuky a zlepšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Předmětem projektu je modernizace výuky instalatérských oborů. Do každé z šesti partnerských škol budou instalovány 2 druhy výukových sad – sada pro teoretickou výuku a sada pro odborný výcvik. Rozebíratelné panely umožňují praktický nácvik sestavování jednotlivých dílů do celků. Sady výukových panelů demonstrují různé možnosti připojení spotřebičů i zdrojů v praxi. Zapojená sestava umožňuje sledování a vyhodnocování komplexního funkčního provozu (např. sledování a vyhodnocování regulace výkonu, teploty vody a tlakových poměrů, vliv vytápění na potřebu energie, aj.). Žáci se dále seznámí např. s automatickou regulací, druhy čidel, akčních prvků apod.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.