Škola realizovala projekt  CZ.1.07/1.1.00/56.0704  EU kurzy a stáže SŠTZ NJ

který byl podpořen z OP VK, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Hlavní cíle projektu byly:

– zlepšení jazykových kompetencí pedagogů Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně,

– profesní rozvoj pedagogů formou stínování (shadowing) pro pedagogy přírodovědných a technických předmětů v zahraničí,

– zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení
volného obchodu) formou zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu.

 

Na zahraniční jazykové kurzy a stáže vycestovalo celkem osm pedagogů – učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů. Pobyty se uskutečnily postupně od října do prosince 2015 v St. Julians na Maltě, každý v délce dvou týdnů. Učitelé v rámci kurzů či stáží především zlepšili své jazykové znalosti, seznámili se i s reáliemi členské země EU a získali i odborné znalosti.

 

Vzdělávací pobyt žáků byl zajištěn ve Velké Británii 4. – 10. října 2015. Pro žáky byl zajištěno jazykové vzdělávání ve škole UIC Brighton ve skupinách po 15 žácích. Výuka proběhla ve třech dnech po 3 hodinách, celkem 9 hodin (6. – 9.10.2015). Témata probíraná v kurzu: globální oteplování, ohrožené druhy zvířat, památky v Brightonu, společenská témata – debata o nich, vše samozřejmě v angličtině. Žáci pobývali v Brightonu, kde se seznámili s památkami, které byly prezentovány v jazykovém kurzu. Navštívili Londýn, který patří k tématům ústní maturitní zkoušky a je hlavním městem Spojeného království. V Londýdě viděli The Globe Theatre, Tower Bridge, London Eye, Houses of Parliaments. Dále žáci navštívili Rottingdean a Canterbury. V Canterbury měli možnost prohlédnout si katedrálu. V Brightonu navštívili také Sea Life – akvárium.