Pro uchazeče přijaté ke studiu – informace k nástupu do školy a ke studiu od září 2023:
pro čtyřleté maturitní obory a pro nástavbové studium (denní),
pro učební obory,
pro nástavbové studium (dálkové).