Stručné informace a rady průběžně zveřejňujeme na Facebooku ve skupině pro uchazeče o studium na naší škole. Přidejte se!


   Výsledky přijímacího řízení – 1. kolo:
Sdělení o přijetí či nepřijetí si můžete u nás osobně vyzvednout 20.5.2021 a příp. předat i zápisový lístek. Nevyzvednuté dopisy odpoledne pošleme poštou, všichni od nás dostanou písemné vyrozumění.
   Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo:
Sdělení o přijetí či nepřijetí si můžete u nás osobně vyzvednout 20.5.2021 a příp. předat i zápisový lístek. Nevyzvednuté dopisy odpoledne pošleme poštou, všichni od nás dostanou písemné vyrozumění.
   Změny v přijímacím řízení – stručný přehled:
vyhlášení výsledků přijímání do všech oborů 19. května,
uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.
uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávaní ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.


   PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021 (se změnami k datu 16.3.2021)

   VOLNÁ MÍSTA PRO UCHAZEČE O STUDIUM do 1. ročníku 2021/22

Počty volných míst do 1. ročníku k datu 21.6.2021.

V případě zájmu o přestup nebo přijetí do vyššího ročníku se můžete informovat o počtech volných míst v konkrétním oboru a ročníku na tel. 515 918 117.

obor studia  předpokládaný počet přijímaných uchazečů / volná místa
16-01-M/01  Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie) 30 / 4
23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení 30 / 4
41-41-M/01  Agropodnikání 30 / 6
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium denní) 30 / 8
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium dálkové) 30 / 20
23-51-H/01  Strojní mechanik (zámečník) 24 / 4
23-52-H/01  Nástrojař 12 / 0
23-56-H/01  Obráběč kovů 24 / 6
33-56-H/01  Truhlář 24 / 9
33-64-H/01  Tesař 12 / 0
36-52-H/01  Instalatér 24 / 0
36-67-H/01  Zedník 24 / 4
36-67-E/02  Stavební práce 12 / 8
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů 30 / 0