Praxe je pro studenty 3.AB a 1.N dobrovolná.

Výkon této dobrovolné praxe vás nezbavuje povinností, které máte k výuce v dalších předmětech. Domluvte se s vyučujícími na způsobu plnění studijních úkolů během praxe a na uzavření známek. Nebude-li to možné synchronizovat, výuka jiných předmětů má přednost před praxí.

Dobrovolnou praxi je možno uskutečnit dvěma způsoby. Prvním je možnost brigády. Uzavřete se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti a za vykonávanou práci budete placen(a). Vše bude probíhat podle podmínek zákoníku práce, jiná omezení v takovém případě nejsou. Škola v tom nehraje žádnou úlohu a praxe není součástí výuky.

Pokud vás je organizace ochotna přijmout na praxi, ale nechce vás platit, pak nastává druhá možnost. Uzavřeme s organizací smlouvu o praxi podle formuláře, který jste dostal(a) již dříve. Necháte smlouvu ve dvou vyhotoveních podepsat v organizaci a pak ji pošlete do školy. Po podpisu ředitelem školy doručíme jeden výtisk zpět organizaci. Tento způsob má svá omezení: je to součást výuky a proto může začít nejdříve  1.6.2020 (podle pravidel předběžně vyhlášených ministerstvem školství). Praxe by měla probíhat v organizaci, jejíž činnost má nějaký vztah k vámi studovanému oboru (týká se především 3.AB) a měla by trvat nejméně jeden týden (5 dní, může být však i delší). Na závěr praxe si necháte potvrdit hodnotící list a pošlete mi jej na travnicek@tznj.cz (stačí jen sken). Z praxe nemusíte zpracovávat záznam. Před nástupem na praxi máte povinnost pečlivě prostudovat pokyny pro BOZP na zadní straně hodnotícího listu. Během praxe bude nutné dodržovat kromě bezpečnosti práce i vyhlášená hygienická pravidla v souvislosti s pandemií COVID-19.

Ke stažení:     formulář smlouvy        hodnotící list

Třetí možností by byl váš pobyt na pracovišti organizace bez jakékoliv dohody či smlouvy. Takový postup důrazně nedoporučujeme a ani organizace by to neměla připustit. Z právního hlediska by to byla velmi riskantní situace (nevýhodná především pro vás).

Budete-li mít nějaký dotaz, pošlete jej formou zprávy ve ŠkoleOnline nebo na mail travnicek@tznj.cz.