Vážení žáci a zákonní zástupci žáků,

v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, Vám zasílám několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli:

  • Žádám zákonné zástupce, aby žáky, kteří v průběhu jarních prázdnin pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, nechali po příjezdu doma ve 14 denní karanténě.
  • Žádám o oznámení absence žáků s uvedením důvodu absence třídním učitelům a současně o omezení kontaktů s lidmi na minimum. Tato neúčast ve vzdělávání bude žákům omluvena.

Děkuji za spolupráci a respektování uvedených doporučení.

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

Příloha: Informace KHS MS kraje