Vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuji z organizačních důvodů ve středu 6. listopadu 2019 ředitelské volno pro žáky Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace.

V Novém Jičíně dne 4. 11. 2019 PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy