Úvod » Pro zájemce o studium » Přijímací řízení, přestup

Průvodce přijímacím řízením

pro uchazeče o studium na Střední škole technické a zemědělské Nový Jičín

 

          

 

 

 Kritéria pro aktuální přijímací řízení jsou zveřejněna zde.  Hlavní zásady: uchazeči do maturitních oborů budou přijímáni na základě přijímací zkoušky (MAT, ČJ) a hodnocení prospěchu z předchozího studia. Uchazeči do učebních oborů budou přijímáni jen na základě prospěchu.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu se pro první kolo přijímacího řízení přijímají do 1. března (buď osobně nebo poštou, rozhodujícím datem je v tomto případě podání na poštu). Do dalších kol příjímacího řízení je možné podávat přihlášky i později průběžně.

 

Výsledky přijímacího řízení (1. a 2. kola) jsou zveřejněny v sekci Aktuality

 

Volná místa pro přijímání žáků ve 2. a dalších kolech přijímacího řízení - aktualizováno ke dni 22. května 2018:

 
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 0
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 4
41-41-M/01 Agropodnikání 2
64-41-L/51 Podnikání (denní forma) 6
64-41-L/51 Podnikání (dálková forma) 6
 
23-51-H/01 Strojní mechanik 2
23-52-H/01 Nástrojař 0
23-56-H/01 Obráběč kovů 4
33-56-H/01 Truhlář 4
36-52-H/01 Instalatér 3
36-64-H/01 Tesař 6
36-67-E/02 Stavební práce 6
36-67-H/01 Zedník 6
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 2
 

 

 

 

 

 

Přihlášky ke studiu se pro první kolo přijímacího řízení přijímají do 1. března. Do dalších kol příjímacího řízení je možné podávat přihlášky i později průběžně.

 

FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Základní školy (resp. střední školy s obory s výučním listem) by je měly mít k dispozici. Uchazečům o nástavbové studium (především dálkové) je můžeme zaslat. Do druhého a dalších kol přijímacího řízení se podává přihláška na stejných formulářích jako pro kolo první.

Přihlášku si také můžete vytisknout sami (nemusí být barevná). 

   Formuláře najdete zde na webu MŠMT ČR. 

 

Potvrzení prospěchu na přihlášce:

- uchazečům ze základní školy a uchazečům do nástavbového studia potvrdí jejich škola (kulaté razítko, podpis);

- ostatním uchazečům může prospěch na přihlášce potvrdit příslušná škola, kterou dříve navštěvovali, nebo mohou k přihlášce doložit ověřené kopie příslušných vysvědčení nebo se mohou s přihláškou a originály vysvědčení dostavit na sekretariát naší školy (sekretářka kopii ověří sama zdarma).

 
 
 
 
 
Předpokládané počty přijímaných uchazečů do oborů s maturitou v přijímacím řízení 2018:

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 30
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 30
41-41-M/01 Agropodnikání 30
64-41-L/51 Podnikání (denní forma) 30
64-41-L/51 Podnikání (dálková forma) 30
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů s výučním listem v přijímacím řízení 2018:
 
23-51-H/01 Strojní mechanik 30
23-52-H/01 Nástrojař 12
23-56-H/01 Obráběč kovů 24
33-56-H/01 Truhlář 24
36-52-H/01 Instalatér 24
36-64-H/01 Tesař 12
36-67-E/02 Stavební práce 12
36-67-H/01 Zedník 24
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 30
 
 
 

 

 

   Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení 2018:  kritéria pro přijímání do všech oborů SŠTZ Nový Jičín.

Hlavní zásady - 2. a další kola: uchazeči do maturitních oborů budou v 2. a dalších kolech přijímacího řízení přijímáni na základě hodnocení prospěchu z předchozího studia. Přijímací zkouška se nekoná.

Hlavní zásady - 1. kolo: uchazeči do maturitních oborů budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě přijímací zkoušky (MAT, ČJ) a hodnocení prospěchu z předchozího studia. Uchazeči do učebních oborů budou přijímáni jen na základě prospěchu.

Přijímací zkouška do maturitních oborů je jednotná pro všechny střední školy a probíhá formou testů z matematiky a českého jazyka. Organizátorem zkoušky a dodavatelem testů je společnost CERMAT. Zkouška se koná na obou školách, do kterých se uchazeč hlásí (v případě, že se hlásí na dva obory s maturitou).

Přijímací zkoušky proběhly v termínech 12. dubna 2018 a 16. dubna 2018.

Uchazeči, kteří podali dvě přihlášky na maturitní obory, se mohou zúčastnit obou termínů, pro obě přihlášky se jim započítá jen lepší výsledek z každého testu (ČJ, MAT). Uchazeči, keří podali jen jednu přihlášku na maturitní obor, budou konat přijímací zkoušku jen jednou. Náhradní termín se uskuteční 10. 5. 2018 a 11. 5. 2018.


    Bližší informace na webu MŠMT ČR. 

   Další informace o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz. Na těchto stránkách jsou rovněž zveřejněny ilustrační testy k vyzkoušení.

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí se vyvěšuje formou seznamu ve škole a na webu www.tznj.cz  Uchazečům pak posíláme sdělení o přijetí s dalšími pokyny. Sdělení má jen informativní funkci, rozhodujícím dokumentem je vyvěšený seznam přijatých.

Rozhodnutí o nepřijetí se posílá poštou

Termíny oznámení rozhodnutí (vývěskou ve škole a na www.tznj.cz): 

- 22. dubna 2018 do oborů s výučním listem,

- 27. dubna až 2. května 2018 do oborů s maturitní zkouškou (pravděpodobně 27. dubna odpoledne).

V dalších kolech se výsledky zveřejňují vždy k datu uzavření kola.

Uchazeč má možnost odvolání. Před jeho podáním doporučujeme konzultovat důvody nepřijetí a další možnosti postupu s ředitelem školy. Odvolání se posílá na adresu školy.

 

 

 

 

Uchazeč musí své přijetí ke studiu potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Toto neplatí u nástavbového studia.

Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů.

Uchazeč, který podal dvě přihlášky, může být přijat v obou případech. Odevzdáním zápisového lístku potvrdí, do které školy (do kterého oboru) nastoupí.

Zápisový lístek dostanou žáci ZŠ na své škole, ostatní si o něj mohou požádat na https://www.msk.cz/skolstvi/zapisovy_listek.html

Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek neptřebují. Přijatým do nástavbového studia posíláme návratku, která nám slouží jako potvrzení zájmu o studium na naší škole.

 

 

 

 

Datum a hodina nástupu do studia je uvedeno na sdělení o přijetí, které od nás uchazeč obdrží. Rovněž je uvedeno, na kterém z našich dvou pracovišť bude probíhat výuka.

   Informace přijatým uchazečům - maturitní obory (denní studium)

   Informace přijatým uchazečům - učební obory

   Informace přijatým uchazečům - dálkové studium 

   Informace přijatým uchazečům - učebnice (Agropodnikání, Ekologie a biologie, Mechanik strojů a zařízení, Opravář zem. strojů)

Přiměřeně platí i pro uchazeče přijaté přestupem či do vyššího ročníku. 

Budoucím žákům všech učebních oborů a žákům maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení jsou informace zasílány i poštou s dotazníkem a návratkou.

Žákům ostatních maturitních oborů nebudou informace zasílány. 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů