Úvod » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem U Jezu 7, Nový Jičín, IČ: 00848077, jako správce osobních údajů (dále jen „správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

  • Osobní údaje název organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

  • Pokud Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

- požadovat od Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace, informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

- požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných název organizace;

- požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané název organizace jsou nepřesné);

- požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných název organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů; o vznést námitku proti zpracování osobních údajů název organizace;

- požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) název organizace podat stížnost dozorovému orgánu.

 

  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední školu technickou a zemědělskou, Nový Jičín, příspěvkovou organizaci:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů